Chattanooga Wireless – bežična elektroterapija
Add more content here...

Chattanooga Wireless – PRVI BEŽIČNI UREĐAJ ZA ELEKTROTERAPIJU

Ovaj, trenutno najnapredniji elektroterapijski sistem na svetu poseduje mehano-miografski sensor koji beleži mišićne kontrakcije. Pre svake terapije, aparat određuje hronaksiju puštajući impulse različite širine (dužine trajanja) i intenziteta i detektuje pri kom intenzitetu prvi put dolazi do mišićne kontrakcije tj. hronaksije na osnovu čega određuje idealnu širinu stimulacionog impulsa (reobazu).

Na taj način možete vršiti stimulaciju minimlanim intenzitetom te je komfor i efikasnost terapije maksimalna.

Ovaj posebno razvijeni elektrostimulacioni impuls je 100% KOMPENZOVANI što znači da ne postoji mogućnost da dođe do opekotina (za razliku od monofaznih ES oblika) a takođe omogućuje da idete sa daleko većim intenzitetima što Vam opet omogućuje stimulaciju većeg broja mišićnih vlakana.

Uređaj poseduje 71 program za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, neurološku rehabilitaciju, rehabilitaciju bolesnika sa srčanim oboljenjima, vaskularne programe, mišićne treninge itd. Pored toga omogućuje da pacijent aktivno učestvuje u procesu rehabilitacije kombinujući volontarne sa električnim kontrakcijama iz aparata I time poveća broj mišićnih vlakana koji učestvuju u izvođenju određenog pokreta.

+TENS funkcija:

u brojnim kliničkim situacijama, bolni sindrom zahvata regije blizu mišićnih grupa koje treba stimulisati. Da bi se prevazišao ovaj problem +TENS funkcija omogućuje kombinovanje TENS programa sa nekim drugim programom.

Indikacije kada se primenjuje Chattanooga Wireless:

  • Sindrom teških nogu
  • Prevencija atrofije od nekoriscenja
  • Mišićne lezije
  • Ruptura prednjeg ukrstenog ligamenta u kolenu ACL
  • Povrede rotatorne manzetne ramena
  • Patelo femoralni sindrom
  • Bol u ledjima
  • Isijas

U našoj Ambulanti elektrostimulaciju misica sprovodimo u sali za vezbanje koja je maksimalno prilagodjena nasim klijentima.

Natalija Marković
Strukovni fizioterapeut