Manuelna masaža - Fizijatrik & Estetik
Add more content here...

Manuelna masaža

Manuelna masaža je terapijski postupak koji podrazumeva primenu mehaničke energije kroz manuelne tehnike u vidu različitih vrsta pritisaka mekih tkiva i mišića tela, što dovodi do poboljšanja cirkulacije i limfotoka, tj. do normalizacije tih tkiva. 

ŠTA JE MANUELNA MASAŽA?


Manuelna masaža je terapijski postupak koji podrazumeva primenu mehaničke energije kroz manuelne tehnike u vidu različitih vrsta pritisaka mekih tkiva i mišića tela, što dovodi do poboljšanja cirkulacije i limfotoka, tj. do normalizacije tih tkiva. Pored toga, masaža smanjuje napetost mišića, poboljšava tonus, utiče na nervni sistem u smislu stimulacije ili sedacije i poboljšava regeneraciju tkiva. Zbog svega ovoga, možemo reći da ovaj vid terapije pozitivno deluje na sve sisteme ljudskog tela, te da dovodi do poboljšanja zdravlja i raspoloženja uopšte.

Može se primenjivati u cilju lečenja, ali i prevencije mnogih poremećaja.
U ponudi naše ambulante postoje tri tipa masaže: relaks masaža (celog tela ili parcijalna), terapeutska masaža i sportska masaža.

Terapeutska masaža

Hronični bolni sindromi, najčešće u ramenom pojasu, vratnom delu kičme i u leđima, mogu se lečiti primenom različitih fizikalnih agensa i postupaka, od kojih je masaža jedan od značajnijih. Terapeutska masaža ubrzava cirkulaciju krvi, poboljšava snabdevanje tkiva kiseonikom i dovodi do eliminacije štetnih materija metabolizma. Time doprinosi smanjenju bola i napetosti, osećaja ukočenosti, kao i povećanju pokretljivosti zglobova.

Sportska masaža

Primenljiva je kod profesionalnih sportista ili ljudi koji se rekreativno bave sportom, pre ili nakon zahtevnog treninga i takmičenja.
Podstiče relaksaciju određenih mišićnih grupa ili kompletne muskulature; priprema mišiće zagrevajući ih i pružajući bolju elastičnost mišićnih vlakana pre treninga; smanjuje mogućnost povrede pripremajući tkiva za velike fizičke napore; otklanja anksioznost koja je uzrokovana stresnim situacijama tokom takmičenja; utiče na kompletno psihofizičko rasterećenje organizma.

 

Manuelna limfna drenaža

Primenjuje se u svim situacijama kada treba poboljšati limfotok i vensku cirkulaciju. Najvažnija je indikacija postojanja limfedema, kao primarnog procesa nepoznatog ili poznatog uzroka (urođeni limfedem), ili kada je nastao nakon neke operacije, povrede, infekcije, metaboličkog poremećaja i sl. Limfna drenaža je važan činilac i mnogih estetskih tretmana, posebno prilikom mršavljenja ili anticelulit tretmana. Sprovodi se primenom laganog pritiska, sa ciljem da se omogući i/ili poboljša prirodan tok limfe (počinje se od proksimalnih segmenata), uz obraćanje pažnje na dreniranje velikih limfnih čvorova i puteva.

KADA SE PRIMENJUJE MANUELNA MASAŽA?

Manuelna masaža se primenjuje:

  • pre treninga ili takmičenja, obično jedan sat ranije u trajanju do 20 minuta, nakon čega sportista može da se pripremi za svoje dalje aktivnosti
  • tokom treninga u trajanju do 15 minuta u cilju sprečavanja odložene upale mišića koja se može javiti nakon 24–48 sati od treninga
  • nakon samog treninga ili takmičenja u cilju sto bržeg oporavka muskulature

KAKO SE PRIMENJUJE MANUELNA MASAŽA?

Masaža se primenjuje u za to posebno pripremljenoj prostoriji, u kojoj se temperatura vazduha prilagođava klijentu, koji se nalazi u adekvatnom i udobnom položaju na specijalnom stolu. Koristimo različite vrste ulja za masažu, koje može biti neutralno ili aromatizovano. Ceo postupak traje obično od 30 do 60 minuta.