Deformiteti kod dece - Korekcija posture kod dece - Fizijatrik i Estetik
Add more content here...

Korekcija posture i deformiteta kod dece

Deformiteti kod dece: Korekcija posture i deformiteta kod dece 

 

Jedan od najvećih problema kod odrastanja dece, medicinski gledano, predstavlja nastanak različitih tipova telesnih deformiteta koji direktno utiču na zdravlje deteta.

Postoji više perioda kada je pojava telesnih deformiteta kod dece povećana, a to su: period kada dete počinje da hoda, period kada dete kreće u školu, period adolescencije.

Najčešći uzrok nastanka deformiteta predstavlja slabost mišića koja nastaje zbog nedovoljne fizičke aktivnosti. Preterana upotreba mobilnih uređaja i kompjutera predstavlja još jedan negativan faktor koji utiče na stvaranje loše posture kod dece.

Najčeši  deformiteti kod dece su:

  • Kifoza – deformiteti leđa kod dece (pogrbljenost leđa)
  • Skolioza – deformiteti ramena kod dece (lose držanje)
  • Lordoza – deformiteti donjeg dela leđa kod dece (kriva kičma)
  • X i O noge – deformiteti nogu kod dece (Iks i Oks noge)
  • Ravna stopala – deformiteti stopala kod dece 

Procedura pri dijagnostikovanju deformiteta kod dece

Evaluacija (procena) stanja

Individualan pregled koji vrši lekar i strukovni fizioterapeut sa ciljem utvrđivanja nastanka deformiteta. Primenom specijalizovanih autorskih testova za dijagnostikovanje uz antropometrijska merenja (obim pokreta, obim ekstremiteta, dužina ekstremiteta, MMT – manuelni mišićni test) utvrđuje se uzrok nastanka, vrsta, stepen deformiteta.

Cilj procene stanja jeste utvrđivanje medicinske  fizioterapeutske dijagnoze.

Fizioterapeutska dijagnoza predstavlja temeljan izveštaj specijaliste strukovnog fizioterapeuta uz detaljan opis utvrđen prethodnom evaluacijom stanja.

Da bi došlo do pravilog rasta i razvoja deteta, potrebno je sprovoditi umerenu fizičku aktivnost uz stručan medicinski nadzor.

Korekcija posture kod dece

Naš program za korekciju i prevenciju nastanka telesnih deformiteta sastoji se od procene telesnog i funkcionalnog statusa, određivanja detaljnog plana i programa vežbi i sprovođenja individualnog seta vežbi u zavisnosti od stepena deformiteta i vrste (deformiteta stopala kod dece i deformiteta kičme kod dece).

Individualan program vežbi, koji se sastoji od vežbi jačanja i istezanja mišića, korekcije posture i hoda, vežbi balansa i ravnoteže, kao i primene vežbi disanja, sprovodi se u cilju smanjenja telesnih deformiteta.