Covid-19 info

Vaše nam je zdravlje najvažnije!

Preduzimamo sledeće korake kako bismo obezbedili bezbedno i pozitivno iskustvo na našoj klinici:

Virtuelna telezdravstvena nega

Virtuelni termini će biti ponuđeni i podsticani kada je to potrebno kako bi se smanjio broj pacijenata na klinici.

Izmenjeni rasporedi

Naši kliničari će raditi u zakazanim smenama kako bi značajno smanjili broj osoblja i pacijenata u klinici u isto vreme.

Procedure skrininga

Pacijenti će biti pregledani pre zakazanog pregleda pomoću pitanja za skrining pacijenata na COVID-19. Pacijenti koji su pozitivni na pregledu će morati da ponovo zakažu svoj pregled 14 ili više dana od prvobitnog datuma pregleda. Svo osoblje se svakodnevno proverava pre smene.

Izmenjene procedure zakazivanja.

Od pacijenata se zahteva da sami prisustvuju pregledu osim ako su maloletni ili im je potreban staratelj zbog invaliditeta. Ako je potreban staratelj, oni će takođe morati da budu pregledani telefonskim pozivom pre zakazivanja. Pacijenti moraju da stignu odmah u zakazano vreme jer je naša čekaonica zatvorena. Po dolasku, pacijent će biti upućen u sobu za pregled I lečenje.

Higijena ruku i kontrola infekcija

Sredstvo za dezinfekciju ruku biće dostupno na više lokacija širom klinike. Svi pacijenti su dužni da peru ruke pri ulasku u kliniku. Higijenu ruku će obavljati svi kliničari po ulasku u sobu za tretman i pre/posle kontakta sa pacijentom. Uslužne površine i oprema će se čistiti pojačanim sredstvima za dezinfekciju nakon svakog pacijenta. Posteljina će se prati nakon svakog pacijenta.

Lična zaštitna oprema (LZO)

Svo osoblje mora da nosi maske. Maske će se menjati svakodnevno ili ranije ako se kontaminiraju. Кliničari u bliskom kontaktu sa pacijentima će nositi vinilne rukavice. Rukavice će se odbaciti nakon svakog pacijenta. U slučajevima kada pacijent ne može da nosi masku (npr. Bellova paraliza, bol u licu), lekar će nositi zaštitni vizir. Pacijenti su obavezni da nose dobro postavljenu masku u klinici. Pamuk je prihvatljiv.

Prijem

Dezobarijera je postavljena je na ulazu u centar.Pacijentu se meri beskontaktno temperatura. Bezgotovinski ili beskontaktni načini plaćanja su poželjniji kada je to moguće. Digitalne kopije programa kućnih vežbi, priznanica i izveštaja biće obezbeđene kada je to moguće.

NAPOMENA: Činimo sve što je moguće da zaštitimo naše pacijente i osoblje. Ako smatrate da postoji nešto što možemo da uradimo drugačije da bismo poboljšali vaše iskustvo, kontaktirajte nas na office@fizijatrikiestetik.rs

track