Bol u regiji ručnog zgloba i šake

Bol u regiji ručnog zgloba i šake
15:43h

Zakažite termin

Brzo i jednostavno zakažite termin za pregled slanjem zahteva. Kontaktiraćemo vas u najkraćem roku.

Zakažite termin

Zglob šake predstavlja jedan od najkompleksnijih i najpokretljivijih zglobova u ljudskom telu, i samim tim je veoma podložan raznim povredama i bolnim stanjima. S obzirom na učestalost korišćenja ručnog zgloba svakodnevno, predstavlja veoma bitan faktor za normalno funkcionisanje. Glavne posledice povreda ručnog zgloba i šake direktno utiču na smanjenje životnog kvaliteta. Zbog toga je veoma bitno obratiti se stručnom medicinskom osoblju u slučaju pojave tegoba u tom području.

U zavisnosti od faze bol u šakama može biti u:

 • akutnoj fazi
 • subakutnoj fazi
 • hronicnoj fazi

Bolovi u ručnom zglobu i šaci mogu biti posledica povrede sledećih struktura:

 • povrede mišića, tetiva, ligamenata
 • povrede zglobne kapsule
 • povrede koštanog tkiva

Najsčešće povrede zgloba šake

 • distorzija zgloba šake
 • fraktura zgloba šake
 • sindrom karpalnog tunela (bol u ručnom zglobu)
 • tendinitis ekstenzornih tetiva ručnog zgloba
 • De- Quervain tenosynovitis
 • osteorartritis prvog karpometakarpalnog zgloba
 • škljocavi prst – „trigger finger“
 • tendinitis fleksornih tetiva ručnog zgloba
 • dipertenova kontraktura

Procedura pri dijagnostikovanju bolnog zgloba šake

Evaluacija (procena) stanja

Individualan pregled koji vrši lekar i strukovni fizioterapeut sa ciljem utvrđivanja nastanka bolnog stanja. Primenom specijalizovanih autorskih testova za dijagnostikovanje uz antropometrijska merenja (obim pokreta, obim ekstremiteta, MMT) utvrđuje se uzrok nastanka bolnog stanja. Cilj procene stanja jeste utvrđivanje medicinske i fizioterapeutske dijagnoze.

Fizioterapeutska dijagnoza predstavlja temeljan izveštaj specijaliste strukovnog fizioterapeuta uz detaljan opis utvrđen prethodnom evaluacijom stanja.

Nakon utvrđivanja određene dijagnoze, određuje se individualni plan i program rehabilitacije u zavisnosti od tipa i stepena povrede. Primenom aparaturnih tehnika u kombinaciji sa manuelnim tehnikama vrši se sveobuhvatna rehabilitacija u cilju postizanja maksimalnog efekta lečenja.

Plan i program rehabilitacije zgloba šake

Svaka povreda ili bolno stanje tretira se individualno. U zavisnosti od vremena i načina nastanka bolnog stanja, razlikuje se plan i program lečenja.

U akutnoj fazi, kada je prisutan bol i otok, primenjuje se širok spektar aparaturnih tehnika kao sto su Hilt laser , interferentne struje , tens i tecar aparat . Specifično dizajnirana antibol terapija primenom ovih aparata pokazala se veoma efikasna u otklanjanju bola kod akutnih stanja u zglobu šake.

U subakutnoj i hroničnoj fazi, kada bol nije toliko prisutan ali postoji funkcionalni poremećaj zgloba šake, primaran cilj terapije je ponovno vraćanje funkcionalnosti zgloba primenom različitih manuelnih metoda uz kineziterapiju. Jedna od značajnijih manuelnih metoda jeste Mulligan koncept , koji se primenjuje samostalno, a često u kombinaciji sa kineziotejpom, neuromuskularni m kineziotejpom , a koji izvodi naš sertifikovani strukovni fizioterapeut. Shockwave terapija predstavlja najefikasniji metod u otklanjanju kalcifikata, koji predstavljaju glavni problem kod hroničnih bolnih stanja kod zgloba šake.

Preporučeni tretmani

 • Hilt laser

  Cilj terapije laserom visokog intenziteta je da deluje na procese u koštano-mišićnom sistemu koji dovode do akutnih ili hroničnih bolnih stanja.

  Zakažite pregled
 • Manuelna terapija

  Mulligan koncept predstavlja manuelnu terapijsku tehniku koja integriše mobilizaciju sa pokretom, a osmislio ju je Brajan Muligan sedamdesetih godina XX veka.

  Zakažite pregled
 • Ultrazvuk

  Ultrazvučna energija se u medicini, osim u dijagnostičke svrhe, koristi i u cilju lečenja.

  Zakažite pregled
 • Kineziterapija

  Shock wave je dinamični zvučni talas koji nosi akustičnu energiju do mesta bola i podstiče oporavak tkiva.

  Zakažite pregled

063355085
track