Fizikalni tretmani - AKCIJA - Fizikalna i estetska terapija - Fizikalna terapija Beograd - Fizijatrik i Estetik
Add more content here...

ELEKTROTERAPIJA

Primena električne energije u cilju lečenja naziva se elektroterapija. U svrhe lečenja, ali i dijagnostike, mogu se koristiti sledeće vrste struje:

1.jednosmerne konstantne struje (stabilna galvanizacija, jonoforeza, hidrogalvanske kupke, elektroforeza lekova),
2.jednosmerne impulsne struje (Leduc-ova struja, Bernard-ove (DDS) struje, eksponencijalne struje, modulisane struje),
3.naizmenične struje (struje niske, srednje i visoke frekvencije),
4.elektrostimulacija (klasična elektrostimulacija, TENS, FES).

Fizikalna terapija je posebna medicinska disciplina koja se zasniva na primeni fizičkih agensa ili faktora u cilju lečenja i rehabilitacije povređenih i obolelih. Glavni zadatak je maksimalno smanjenje psihofizičke nesposobnosti posle oboljenja ili povrede, kroz uspostavljanje oštećenih funkcija ili njihova kompenzacija i poboljšanje narušene autoregulacuje.
Jedan od najčešće korišćenih modaliteta fizikalne terapije je ELEKTROTERAPIJA, a u našoj ambulanti, zahvaljujući modernim aparatima, na raspolaganju vam je više od 30 vrsta struja, koje se primenjuju u zavisnosti od specifičnih potreba i faze lečenja svakog pacijenta.

KADA SE PRIMENJUJE ELEKTROTERAPIJA?

Elektroterapija se može primenjivati i samostalno, ali najčešće se kombinuje sa drugim vrstama fizikalnih agensa. Primenjuje se u rehabilitaciji:

– različitih bolnih stanja (cervikalni i lumbalni sindromi),
– ortopedskih bolesnika (nakon povreda),
– neuroloških bolesnika (slabosti mišića, oduzetosti…),
– degenerativnih promena različitih zglobova,
– poremećaja cirkulacije.

KAKO SE PRIMENJUJE ELEKTROTERAPIJA?

Pacijent leži u udobnom, rasterećenom položaju. Sama primena terapije je lokalna. Na mestu bola ili mestu postojanja nekog problema, aplikuju se elektrode, na način koji je specifičan za različite vrste struja. Terapija treba da bude bezbolna, prijatna, a oseća se nekad trnjenje, peckanje, kontrakcije, što sve detaljno objašnjava fizioterapeut, koji kontroliše parametre, kao i subjektivni osećaj pacijenta. Trajanje terapije je različito, najčešće od 10 do 30 minuta.

ULTRAZVUK

Ultrazvučna energija se u medicini, osim u dijagnostičke svrhe, koristi i u cilju lečenja. U fizikalnoj medicini najčešće se koriste frekvencije od 1 MHz ili 3MHz, kontinuirani ili impulsni režim u različitim ciklusima. Terapija ultrazvukom je klasifikovana kao mehaničko-termička terapija s obzirom na složeni efekat koji se dobija. U zavisnosti od parametara (forme impulsa, trajanja impulsa, pauze, frekvencije, jačine) možete se usredsrediti na postizanje termičkog efekta (porast temperature i refleksija o prepreke na tkivo, kao što su kosti i zglobovi) ili na mikromasažu tretiranog segmenta tkiva.

KADA SE PRIMENJUJE ULTRAZVUK U TERAPIJI?

Ultrazvuk se u fizikalnoj medicini upotrebljava onda kada treba da postignemo:
– hiperemizaciju tkiva,
– ubrzanje metaboličkih funkcija i mikrocirkulacije,
– poboljšanje mehaničkih osobina vezivnog tkiva (vlakna kolagena),
– ublažavanje bola,
– miorelaksaciju,
– ubrzanje procesa zarastanja,
– stimulaciju zarastanja koštanog tkiva.

KAKO SE PRIMENJUJE ULTRAZVUK U TERAPIJI?

Pacijent se nalazi u udobnom, rasterećenom položaju, sedećem ili ležećem. S obzirom na to da se ultrazvuk slabo provodi putem vazduha, kao kontaktno sredstvo koristi se neutralni gel (a može i lekovito sredstvo u gel obliku) ili voda (subakvalni ultrazvuk koji se primenjuje kada lečimo određene delove tela). Sama primena terapije je bezbolna i prijatna, a traje obično do 5 minuta.

LASEROTERAPIJA

U fizikalnoj medicini se duži niz godina primenjuju laseri niske snage. Laseroterapija predstavlja primenu energije lasera, tj. koherentnog, monohromatskog, veoma usmerenog snopa svetlosti. Laser predstavlja stimulisano zračenje, gde su svi emitovani fotoni jednaki, imaju istu talasnu dužinu, isti smer kretanja, pa je dobijena svetlost monohromatska, koherentna i usmerena.

Osnovni efekat lasera koji se koristi u fizikalnoj medicini je fotobiomodulacija, koja podrazumeva dejstvo koje energija laserskog snopa ostvaruje prilikom interakcije sa živim tkivima. U tim tkivima dolazi do normalizacije i poboljšanja metabolizma i funkcionisanja uopšte.

KADA SE PRIMENJUJE LASEROTERAPIJA?

Laseroterapija smanjuje akutni i hronični mišićnoskeletni bol, mišićni spazam i neurogeni bol (produkcijom endogenih opioida), smanjuje zapaljensku reakciju i edem, smanjuje nivo prostaglandina i drugih faktora upale. Laseroterapija se koristi kod:

-svih bolnih stanja,
-artritisa i artroza,
-sportskih povreda,
-bolova u lumbalnom i vratnom delu kičme,
-povreda zglobova,
-ligamenata,
-tetiva i mišića,
-neuralgija,
-opekotina i otvorenih rana koje sporo zarastaju,
-ulkusa i laceracija,
-herpes zostera.

KAKO SE PRIMENJUJE LASEROTERAPIJA?

Tretman laserom je potpuno bezbolan. Pacijent se nalazi u rasterećenom položaju. Sam laserski snop može se primenjivati na mestu patološkog procesa, ali i na bolnim tačkama, triger tačkama, akupunkturnim tačkama. Trajanje tretmana je individualno i zavisi od vrste problema koji se tretira. Primena laseroterapije pokazuje izuzetno dobre rezultate jer vrlo brzo dovodi do smanjenja bola i regeneracije povređenog tkiva. Laseroterapiju možemo primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa nekim drugim modalitetom fizikalne terapije.

TECAR

Tecar terapija zasniva se na primeni radiofrekventnih strujnih talasa koji uzrokuju toplotnu reakciju u tkivima. Tretirajući povređeno mesto biokompatibilnom radijalnom energijom, ubrzavaju se metabolički procesi i stimulišu procesi samozaceljivanja.

Tecar terapija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko delovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja, čime pospešuje prirodne procese obnavljanja, te deluje protivupalno.

Pozitivni učinci su vidljivi već nakon prve upotrebe. Smanjuje se bol (kod 85% pacijenata), povećava pokretljivost, regeneriše tkivo i ubrzava lečenje.

KADA SE PRIMENJUJE TECAR?

TECAR se može primenjivati samostalno, ali se češće kombinuje sa drugim modalitetima fizikalne terapije. Posebno je koristan kao priprema za kineziterapiju, tj. primenu vežbi u stanjima kao što su:

– mišićni hipertonus,
– regeneracija i relaksacija mišića,
– posttraumatski poremećaji,
– akutni i hronični bol,
– otok,
– lečenje sportskih povreda.

KAKO SE PRIMENJUJE TECAR?

Tecar terapija se primenjuje putem dve elektrode čiji je izvor generator radio-talasa. Uz pomoć specijalnog gela kao kontaktnog sredstva, pritiskom na kožu, radio-talasi stimulišu unutrašnju telesnu energiju i emituju dovoljnu količinu toplote koja je potrebna da bi se smanjio bol, upala i poboljšala cirkulacija krvi.

Tecar terapija se može sprovoditi uz blagu masažu (što je posebno preporučljivo kada postoji napetost mišića), pasivno istezanje (kada je potrebno povećati pokretljivost nekog dela tela) i voljnu aktivaciju mišića (doprinosi opuštanju mišića).

BEMER

Bemer terapija svojim elektromagnetnim svojstvima utiče na MIKROCIRKULACIJU (ciljano, na određeni deo tela), poboljšava njen rad bioritmičkim širenjem (vazodilatacijom) i skupljanjem (vazokonstrikcijom) i najmanjih krvnih sudova. Ovim procesom vazomocije uzrokuje se imuni odgovor u vidu samoizlečenja. Tkiva poprimaju svoje primarne funkcije, snabdevaju se kiseonikom i hranljivim materijama, ubrzava se proces razgradnje i resorpcije produkata inflamacije (upale), izazvane nekom traumom (povredom) ili degeneracijom tkiva.

Bemer, dakle, omogućava organizmu ključne funkcije, odnosno oporavak, odmor i regeneraciju tkiva, što posledično dovodi kako do fizičke tako i do psihičke uravnoteženosti, koja je u fazi oporavka veoma bitna, posebno pacijentima koji su izloženi bolnim stanjima. Njegova svojstva su toliko korisna da se često mogu koristiti i profilaktički (preventivno).

KADA SE PRIMENJUJE BEMER TERAPIJA?

Bemer terapija se primenjuje kod:

– degenerativnih promena (hroničnog stanja artritisa),
– postinflamatornih procesa (nakon trauma tkiva muskuloskeletnog sistema, fraktura, distorzija),
– zarastanja rana ili autoimunih bolesti koje se ogledaju promenama na koži (psorijaza, ekcemi, akne),
– hroničnih poremećaja metabolizma (diabetes mellitus),
– otklanjanja mogućnosti infekcija,
– jačanja imunog sistema,
– povećavanja fizičke izdržljivosti, kao i kod pacijenata koji pate od hroničnog umora, stresa, a primenjuje se i kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovana multipla skleroza (Sclerosis multiplex).

KAKO SE PRIMENJUJE BEMER TERAPIJA?

Sam proces terapije se odvija u prijatnom i za pacijenta relaksiranom položaju. Koriste se prostirke i posebni dodaci koji se mogu aplikovati na određeni deo tela u zavisnosti od toga da li efekat terapije primenjujemo na skeletno-mišićni sistem ili kožu.

HILT LASER

Cilj terapije laserom visokog intenziteta je da deluje na procese u koštano-mišićnom sistemu koji dovode do akutnih ili hroničnih bolnih stanja. Patološki procesi uzrokovani su degeneracijom, povredama ili poremećenom cirkulacijom, a nalaze se na manjoj ili većoj dubini u telu. Energija laserskog zraka koja se predaje ćelijama ciljanog tkiva ima antiinflamatorno dejstvo (smanjuje zapaljenski proces), antiedematozno dejstvo (poboljšava resorpciju otoka), analgetsko dejstvo (smanjuje bol stimulišući direktno i indirekto nervne završetke), što sve zajedno potpomaže i ubrzava regeneraciju i oporavak tkiva.

Laserski zrak, zahvaljujući svojim osobinama, može precizno da se usmeri ka željenom mestu, a zahvaljujući visokoj snazi dopire i do dubokih tkiva.Kombinujući fotomehaničku stimulaciju i biostimulaciju, dolazi do ubrzanog zarastanja tkiva i trenutnog ublažavanja bola stimulacijom nervnih završetaka.Visoka snaga zraka omogućava veliku prodornost, tako da potrebna doza energije dospeva do dubljih tkiva kada je to potrebno. Ovo je značajno zato što su patološki procesi nekada lokalizovani u dubljim strukturama, do kojih ranije nije moglo da se dopre: neki zglobovi, mišići, tetive, ligamenti, kosti…Stimulacija tkiva i ćelija (biostimulacija) dovodi do pokretanja niza bioloških signala koji dalje pokreću i ubrzavaju procese zarastanja i regeneracije, mikrocirkulaciju i limfnu drenažu.

KADA SE PRIMENJUJE HILT?

Terapiju laserom visokog intenziteta primenjujemo u najrazličitijim bolnim stanjima, ako je potrebno i u kombinaciji sa drugim vrstama fizikalne terapije.

Najčešće se koristi u lečenju sledećih stanja:

-nakon sportskih i drugih povreda (uganuće skočnog zgloba)
-degenerativna oboljenja perifernih zglobova (kuk, koleno, rame, sitni zglobovi šaka i stopala…),
-bolna stanja u regiji vrata, grudne i lumbalne kičme različitih uzroka,
-bolno rame, smrznuto rame, teniski lakat,
-zapaljenja i povrede tetiva i ligamenata,
-bolna stanja u regiji stopala zbog deformiteta i velikog opterećenja (petni trn),
-napetost i bolne tačke mišića,
-oštećenja perifernih nerava.

KAKO SE PRIMENJUJE HILT?

Pacijent se nalazi u udobnom, rasterećenom položaju, sedeći ili ležeći, u zavisnosti od regije koja se tretira. Pacijent i fizioterapeut koriste zaštitne naočare. Tretman je bezbolan i najčešće se sastoji od dve faze. Tokom prve faze sprovodi se analgezija, a tokom druge biostimulacija, kada pacijent oseća blagu toplotu. Trajanje tretmana je različito, u zavisnosti od vrste problema. Obično traje oko 20 minuta.

PRESOTERAPIJA

Presoterapija je bezbolna, neinvazivna terapija koja omogućava detoksikaciju organizma stimulišući limfnu drenažu primenom adekvatnog, umerenog pritiska na gornje ili donje ekstremitete. Koristimo posebno konstruisane dodatke – nogavice ili rukave, sačinjene od komora koje se naizmenično pune vazduhom, a redosled, trajanje i pritisak su vođeni softverski i prethodno programirani, sve u zavisnosti od problema koji tretiramo.

Limfni sistem je jedan od posebno važnih sastavnih delova imunog sistema, a čine ga limfni čvorovi, grudna žlezda (timus) i slezina, koji su povezani limfnim sudovima. LIMFA, bezbojna tečnost bogata limfocitima, ćelijama koje pružaju imuni odgovor organizma, cirkuliše ovim sistemom, limfni sistem komunicira sa kardiovaskularnim sistemom preko venskih krvnih sudova, tako da je njegovo dobro funkcionisanje od velikog značaja za celokupnu cirkulaciju.Glavna odlika PRESOTERAPIJE je poboljšanje limfotoka njegovim ubrzanjem i preusmeravanjem kada je to potrebno, uz direktno i indirektno dejstvo na protok venske krvi. Time se omogućava ne samo adekvatan imuni odgovor organizma, već i i njegovo neometano funkcionisanje u celini.Usled svakodnevnog stresa, neadekvatnih dijeta, nepovoljnih genetskih predispozicija, različitih infekcija, rad imunog sistema postaje otežan, te se javlja i potreba za PRESOTERAPIJOM, koja pored svog uticaja na limfni sistem (redukcija limfedema različitih uzroka) i venski sistem (poboljšanje cirkulacije), utiče i na detoksikaciju organizma uopšte, a može doprineti i otklanjanju masnih naslaga i celulita.

KADA SE PRIMENJUJE PRESOTERAPIJA?

Presoterapija se primenjuje u:

– otklanjanju otoka (limfnih edema), tegoba natečenih (teških) nogu,
– prevenciji proširenih vena (venske staze, venske tromboze),
– detoksikaciji (redukcija i eliminacija viška vode, toksina),
– otklanjanju tegoba kod pacijenata sa neuralgijama i ishemijom donjih ekstremiteta,
– relaksaciji i regeneraciji mišića,
– stimulaciji poboljšanja lokalnog metabolizma,
– redukciji tečnosti u procedurama gubljenja telesne mase,
– prevenciji i redukcija celulita,
– liposukcijskim tretmanima (pre i posle),
– učvršćivanju kože i vezivnih tkiva.

KAKO SE PRIMENJUJE PRESOTERAPIJA?

Za vreme same primene terapije pacijent je obučen, u relaksiranom, ležećem položaju i sam postupak terapije je izuzetno prijatan. Jedna terapija obično traje od 30 do 60 minuta, a može se kombinovati sa drugim vrstama fizikalne terapije, kao i sa estetskim tretmanima.

SHOCK WAVE

Shock wave je dinamični zvučni talas koji nosi akustičnu energiju do mesta bola i podstiče oporavak tkiva. On u ciljanom tkivu trenutno dovodi do ublažavanja bola (analgezija), poboljšanja mikrocirkulacije i opuštanja mišića (miorelaksacija). Takođe, podstiče ćelije koje stvaraju kolagen i koštano tkivo, što, uz stimulaciju neovaskularizacije (stvaranje novih krvnih sudova), ubrzava zarastanje i regeneraciju oštećenog tkiva.

Shock wave je dizajniran tako da ne dovodi do oštećenja kože. Shock wave terapija se primenjuje i za razlaganje kalcifikata u ligamentima, tetivama i mišićima.

Shock wave terapija ubrzava procese regeneracije povređenih tkiva, kao i tkiva kod kojih postoje hronični, dugotrajni patološki procesi koji su otporni na sve dosadašnje modalitete neinvazivnog lečenja. Za sportiste je posebno značajno to što im je omogućen raniji povratak na sportski teren. Shock wave terapija može se kombinovati i sa drugim vrstama fizikalnih agensa, a efikasnost ove vrste lečenja dokumentovana je mnogim kliničkim istraživanjima.

KADA SE PRIMENJUJE SHOCK WAVE?

Shock wave se primenjuje:

-kada postoje kalcifikati u mekim tkivima (petni trn, tetive mišića ramena, Ahilova tetiva…),
-kada postoji BOL u mišićima, pripojima, tetivama (teniski lakat…),
-kod sindroma smrznutog ramena,kod povišenog tonusa mišića (trigger tačke mišića),
-kod sportskih povreda (istegnuće, rupture mišića…).

KADA SE PRIMENJUJE BEMER TERAPIJA?

Bemer terapija se primenjuje kod:

– degenerativnih promena (hroničnog stanja artritisa),
– postinflamatornih procesa (nakon trauma tkiva muskuloskeletnog sistema, fraktura, distorzija),
– zarastanja rana ili autoimunih bolesti koje se ogledaju promenama na koži (psorijaza, ekcemi, akne),
– hroničnih poremećaja metabolizma (diabetes mellitus),
– otklanjanja mogućnosti infekcija,
– jačanja imunog sistema,
– povećavanja fizičke izdržljivosti, kao i kod pacijenata koji pate od hroničnog umora, stresa, a primenjuje se i kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovana multipla skleroza (Sclerosis multiplex).

KAKO SE PRIMENJUJE SHOCK WAVE?

Pacijent se nalazi u udobnom položaju, ležećem ili sedećem, u zavisnosti od mesta patološkog procesa. Važno je da tretirani segment bude potpuno rasterećen. Kao kontaktno sredstvo koristi se neutralni gel. Tretman jedne regije obično traje do 10 minuta, a potrebno je napraviti pauzu između 2 tretmana (od 3 do 10 dana), u zavisnosti od konkretnog problema. Jednu seriju obično čini od 3 do 6 tretmana.

MIHA BODYTEC

Miha Bodytec je poslednja generacija EMS uređaja napravljena po nemačkoj tehnologiji. Radi na principu naizmenične struje niskog intenziteta i visoko je efikasna i bezbedna po ljudsko telo. Miha Bodytec idealna je za one sa zahtevnim karijerama, kao i za sve one koji vode brz način života i cene svoje slobodno vreme. Koriste je kako amateri tako i profesionalni sportisti. Miha Bodytec je zvanična sprava Olimpijskog komiteta Nemačke.

Dobitnik je prestižne Plus X Award nagrade za najinovativniji brend 2014. godine.

Miha Bodytec funkcioniše na principu elektrostimulacija čitave muskulature koja omogućava kontrakcije mišića koje je teško postići samo treningom tegovima. Trening Miha Bodytec-om u trajanju od 20 minuta čistog rada mišića, bez naprezanja tetiva i zglobova, direktno rezultira povećanim sagorevanjem kalorija, gubitkom težine, smanjenjem celulita, poboljšanjem opšteg stanja organizma, redukcijom bola, povećanjem izdržljivosti, snage i vitalnosti.

Sa Miha Bodytec-om možete kroz nekoliko nedelja dostići rezultate za koje su vam ranije bili potrebni meseci. Brzi dvadesetominutni trening fizički je jednak dvočasovnom treningu u teretani. Strujni impulsi prave 85 kontrakcija i time se najviše utiče na razvoj brzih mišićnih vlakana. Na taj način poboljšava se brzina, dinamika i vreme reakcije.

Miha Bodytec istovremeno stimuliše i ekstenzore i fleksore što ga čini
jedinstvenim uređajem. Tokom petnaestominutnog vežbanja svaki mišić napravi 150 puta više kontrakcija nego metodom tradicionalnog treninga mišićne snage u teretani.

KADA SE PRIMENJUJE MIHA BODYTEC?

Miha Bodytec se primenjuje u situacijama kada želimo da postignemo efekte brzo, bilo da klijenti žele da očuvaju ili preoblikuju svoje telo, kada su u pitanju ljudi koji se sportom bave amaterski ali i profesionalno; tokom oporavka posle povreda, nekih operativnih zahvata, porođaja i sl.

Svaki trening se individualno prilagođava potrebama vežbača i oblikuje od strane posebno edukovanog fizioterapeuta. U zavisnosti od trenutnog fizičkog stanja i krajnjeg cilja Miha Bodytec aparat kombinuje:

-trening za mišićnu snagu, izdržljivost i eksplozivnost kroz različite
statičke ili dinamičke vežbe,
-trening za mršavljenje, ubrzavanje metabolizma i cirkulacije(anticelulit program),
-program za opuštanje mišića nakon treninga(relaks masaža strujom).

Ovim postižemo sledeće efekte:

-aktiviraju se sve najveće i najvažnije grupe mišića na našem telu,
-mišići se oblikuju i jačaju čime se poboljšava opšta pokretljivost,
-povećava se cirkulacija krvi i ubrzava metabolizam,
-direktno se deluje i na potkožno tkivo (masne naslage i celulit),
-redukuju se masne naslage u korist mišićne mase,
-ne opterećuju se zglobovi kao kod uobičajenih metoda vežbanja.

KAKO SE PRIMENJUJE MIHA BODYTEC?

Plug&play princip Miha bodytec-a omogućuje da trening traje svega 15-ak minuta. Modularni sistem individualno stimuliše sve mišiće od glave do pete. Za postizanje optimalnih rezultata dovoljna su dva treninga nedeljno uz Vašu posvećenost i istrajnost u poštovanju osnovnih načela pravilne ishrane. Treninzi se izvode individualno uz stručan nadzor kvalifikovanog i obučenog fizioterapeuta i potpuno su prilagođeni posebnim potrebama svakog vežbača. Miha Bodytec treninge treba da sprovode oni koji žele da očuvaju i unaprede svoje zdravlje i poboljšaju kvalitet života, a krajnji rezultat je postizanje fizičke, mentalne i duhovne ravnoteže.

TRAKCIJA

DTS – spinalna dekompresiona terapija (trakcija) je vrsta mehanoterapije koja se u našoj ambulanti koristi za lečenje bolnih sindroma vratne i lumbalne kičme. Ova nehirurška dekompresija zasnovana je na primeni laganog rastezanja kičmenog stuba, što dovodi do promene pozicije i opterećenja strukture kičmenog stuba. Rezultat je smanjenje opterećenja intervertebralnih diskova, poboljšanje metaboličkih procesa, a u slučaju postojanja prolapsa diska, negativni pritisak koji se stvara (vakuum fenomen) treba da dovede do njegovog laganog povlačenja i smanjenja pritiska na nervne strukture.

KADA SE PRIMENJUJE TRAKCIJA?

Ova vrsta terapije može da se koristi samostalno ili u kombinaciji sa drugim vrstama fizikalne terapije u sledećim slučajevima:

– degenerativne promene intervertebralnog diska,
– protruzija i hernijacija diska,
– poremećaji fasetnih zglobova,
– pritisak na korenove spinalnih živaca,
– smanjenje mobilnosti kičmenog stuba,
– degenerativne promene zglobova kičme.

KAKO SE PRIMENJUJE TRAKCIJA?

Primeni ove vrste terapije prethodi detaljna anamneza i pregled da bismo odredili da li je ovo odgovarajuća metoda lečenja za svakog pacijenta. Takođe, najčešće je potrebno da se uradi određena radiološka dijagnostika (snimanje rendgenom ili magnetnom rezonancom).U našoj ambulanti dekompresiona terapija sprovodi se uz pomoć najnovijeg Triton DTS sofisticiranog kompjuterizovanog sistema koji se sastoji od stola maksimalno prilagodljivog svakom pacijentu, sistema kaiševa i softverski unapređene jedinice za trakciju.Tokom terapije pacijent je potpuno obučen, leži na leđima ili na stomaku, sama faza trakcije traje do 15 minuta, a sve vreme se komforno oseća. Jedna serija podrazumeva do 20 tretmana.

HIDROTERAPIJA

Hidroterapija uopšte podrazumeva korišćenje VODE u svrhu lečenja, a zbog svoje dostupnosti i blagotvornosti, primenjivala se i u najstarijim civilizacijama. Voda, kada se primenjuje na spoljašnjosti tela, ima mehaničke, toplotne i hemijske efekte, što sve pozitivno deluje na koštano-mišićni sistem, ali i na kardiovaskularni, respiratorni, nervni i druge sisteme organizma. Najkraće bi se moglo reći da hidroterapija, kada se pravilno primenjuje, pozitivno deluje na celokupno psihofizičko stanje čoveka.

Načini primene hidroterapije su mnogobrojni: opšte ili lokalne procedure, topla ili hladna voda, kombinovanje sa kinetičkom energijom (vrtložne kupke, podvodna masaža), mineralna voda itd.

KADA SE PRIMENJUJE?

Hidroterapija se primenjuje tokom rehabilitacije najčešće ortopedskih pacijenata (nakon preloma, iščašenja zglobova, operacija, povreda mišića i tetiva), neuroloških pacijenata (slabosti i oduzetosti različitog uzroka, multipla skleroza, cerebralna paraliza), često kod postojanja degenerativnih oboljenja koštano-zglobnog sistema (kuk, koleno, promene na kičmenom stubu…), kao i kod većine ostalih pacijenata, kad god je to moguće. Hidroterapija se primenjuje i preventivno, radi postizanja psihofizičke relaksacije, posebno sportista ili ljudi koji su opterećeni svakodnevnim obavezama, kao i nakon kineziterapije ili druge vrste treninga. Značajna je i primena u estetske svrhe, samostalno, a češće kombinovano sa drugim procedurama, čije dejstvo potpomaže.

KAKO SE PRIMENJUJE?

U našoj ambulanti hidroterapija se sprovodi uz pomoć savremene hidromasažne kade. Koristimo toplu vodu, temperatura je obično do 36 ili 38 stepeni (individualno se prilagođava svakom pacijentu), tako da primenjujemo toplotni i mehanički efekat hidroterapije. Dimenzije i oblik kade dozvoljavaju da svaki pacijent može da zauzme udoban, relaksirani položaj, a putem mlaza vode iz mlaznica i creva sprovodi se masaža celog ili po potrebi nekog određenog dela tela. Takođe, uz pomoć posebnih mlaznica, primenjuje se vrtložna masaža, a zahvaljujući malim mlaznicama na dnu kade, možemo primenjivati i masažu mehurićima vazduha (takozvana biserna kupka), koji stvaraju efekat lagane masaže na površini kože i daju posebno prijatan i blagotvoran efekat. Jedan tretman traje obično oko 20 minuta, a broj tretmana zavisi od potreba svakog pacijenta ili klijenta.

MANUELNA MASAŽA

Manuelna masaža je terapijski postupak koji podrazumeva primenu mehaničke energije kroz manuelne tehnike u vidu različitih vrsta pritisaka mekih tkiva i mišića tela, što dovodi do poboljšanja cirkulacije i limfotoka, tj. do normalizacije tih tkiva. Pored toga, masaža smanjuje napetost mišića, poboljšava tonus, utiče na nervni sistem u smislu stimulacije ili sedacije i poboljšava regeneraciju tkiva. Zbog svega ovoga, možemo reći da ovaj vid terapije pozitivno deluje na sve sisteme ljudskog tela, te da dovodi do poboljšanja zdravlja i raspoloženja uopšte.

Može se primenjivati u cilju lečenja, ali i prevencije mnogih poremećaja.
U ponudi naše ambulante postoje tri tipa masaže: relaks masaža (celog tela ili parcijalna), terapeutska masaža i sportska masaža.

Relaks masaža

Blaga i prijatna masaža koja za cilj ima opuštanje organizma sjedinjavanjem protoka energije. Neguje telo, pokreće cirkulaciju i relaksira mišiće. Prilikom ove masaže tretira se celo telo ili samo određeni delovi, čime se postiže energetski balans i potpuna revitalizacija organizma.
Relaks masaža opušta telo i um, oslobađa od stresa i umora.

Terapeutska masaža

Hronični bolni sindromi, najčešće u ramenom pojasu, vratnom delu kičme i u leđima, mogu se lečiti primenom različitih fizikalnih agensa i postupaka, od kojih je masaža jedan od značajnijih. Terapeutska masaža ubrzava cirkulaciju krvi, poboljšava snabdevanje tkiva kiseonikom i dovodi do eliminacije štetnih materija metabolizma. Time doprinosi smanjenju bola i napetosti, osećaja ukočenosti, kao i povećanju pokretljivosti zglobova.

Sportska masaža

Primenljiva je kod profesionalnih sportista ili ljudi koji se rekreativno bave sportom, pre ili nakon zahtevnog treninga i takmičenja.
Podstiče relaksaciju određenih mišićnih grupa ili kompletne muskulature; priprema mišiće zagrevajući ih i pružajući bolju elastičnost mišićnih vlakana pre treninga; smanjuje mogućnost povrede pripremajući tkiva za velike fizičke napore; otklanja anksioznost koja je uzrokovana stresnim situacijama tokom takmičenja; utiče na kompletno psihofizičko rasterećenje organizma.

Manuelna limfna drenaža

Primenjuje se u svim situacijama kada treba poboljšati limfotok i vensku cirkulaciju. Najvažnija je indikacija postojanja limfedema, kao primarnog procesa nepoznatog ili poznatog uzroka (urođeni limfedem), ili kada je nastao nakon neke operacije, povrede, infekcije, metaboličkog poremećaja i sl. Limfna drenaža je važan činilac i mnogih estetskih tretmana, posebno prilikom mršavljenja ili anticelulit tretmana. Sprovodi se primenom laganog pritiska, sa ciljem da se omogući i/ili poboljša prirodan tok limfe (počinje se od proksimalnih segmenata), uz obraćanje pažnje na dreniranje velikih limfnih čvorova i puteva.

KADA SE PRIMENJUJE MANUELNA MASAŽA?

Manuelna masaža se primenjuje:

– pre treninga ili takmičenja, obično jedan sat ranije u trajanju do 20 minuta, nakon čega sportista može da se pripremi za svoje dalje aktivnosti,
– tokom treninga u trajanju do 15 minuta u cilju sprečavanja odložene upale mišića koja se može javiti nakon 24–48 sati od treninga,
– nakon samog treninga ili takmičenja u cilju sto bržeg oporavka muskulature.

KAKO SE PRIMENJUJE MANUELNA MASAŽA?

Masaža se primenjuje u za to posebno pripremljenoj prostoriji, u kojoj se temperatura vazduha prilagođava klijentu, koji se nalazi u adekvatnom i udobnom položaju na specijalnom stolu. Koristimo različite vrste ulja za masažu, koje može biti neutralno ili aromatizovano. Ceo postupak traje obično od 30 do 60 minuta.

KINEZIOTEJPING

Mišići određuju telesne pokrete, kontrolišu vaskularnu i limfnu cirkulaciju i telesnu temperaturu, tako da promene u mišićnim funkcijama uzrokuju različitu simptomatologiju. Stimulacijom kože mogu se izazvati terapeutski efekti, koji ne moraju biti samo lokalni, već mogu uticati i na dublje partije skeletnog mišićnog sistema.

Neuromuskularni kineziotejping je metoda kojom možemo izazvati kožnu stimulaciju pružajući podršku mišićima i prateći pokrete tela, a sve u cilju efekta samoizlečenja. Svakom pacijentu se pristupa individualno, pa se i tehnika aplikacije tako prilagođava.

KADA SE PRIMENJUJE?

Metoda kineziotejping primenjuje se za:

-podršku mišićima,
-poboljšanje kontrakcije oslabljenih mišića,
-smanjenje zamora mišića,
-smanjenje prekomernog istezanja i prekomerne kontrakcije mišića,
-smanjenje grčeva i mogućih povreda mišića,
-povećanje obima pokreta,
-otklanjanje bola,
-otklanjanje zastoja krvi i limfe (poboljšava cirkulaciju),
-smanjenje upale,
-smanjenje preosetljivosti i bola u koži i mišićima,
-smanjenje iritacije receptora za dodir i bol – smanjenje bola,
-korigovanje problema zglobova,
-korigovanje problema limfne drenaže,
-korigovanje funkcionalnih problema,
-smanjenje ožiljaka i sprečavanje formiranja keloida.

OPŠTE KARAKTERISTIKE PRIMENE

Traka je vodootporna i svojim mikropokretima stimuliše kožne i potkožne receptore, a samim tim i nervni sistem koji uslovljava mišićni refleks. Osim toga, traka uz pomoć kožne stimulacije redukuje limfni i krvni zastoj, poboljšava lokalnu mikrocirkulaciju i olakšava smanjenje otoka. Nabirajući kožu, povećava se ćelijski međuprostor, poboljšava cirkulacija i upijanje tečnosti i smanjuje se pritisak u potkožnom sloju. Trakama je moguće tretirati veoma širok spektar oboljenja, tako da terapiju mogu sprovoditi samo specijalno obučeni fizioterapeuti i lekari. Terapija trakama je deo terapijskog protokola sa ostalim terapijskim procedurama, a može se primeniti i u pauzi između procedura ako pacijent nije u mogućnosti da dolazi svaki dan. U zavisnosti od lokalizacije problema moguća je istovremena terapija trakama i ostalim oblicima fizikalne terapije. Trake ne limitiraju pokrete, naprotiv, one ga podržavaju, pa je poželjno vežbati i sprovoditi metode kineziterapije dok su trake aplikovane.

KAKO SE PRIMENJUJE?

Koristi se specijalna traka koja je po svojim karakteristikama (težini, debljini, elastičnosti) vrlo slična samoj koži. Traka u sebi ne sadrži nikakva farmakološka sredstva. Lepak koji je na njoj jeste hipoalergijski, a sama traka maksimalno dopušta koži da diše. Vodootporna je, te se pacijenti mogu slobodno tuširati dok je traka aplikovana. Nosi se 3–5 dana i potom se u potpunosti skida sa kože. Metoda kineziotejping se, zbog svih ovih karakteristika trake, može neograničeno koristiti bez ikakvih štetnih posledica.

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi proučavanjem i primenom pokreta pojedinih delova ili celog tela u svrhe lečenja ili prevencije. Glavni cilj kineziterapije je uspostavljanje optimalnog funkcionisanja delova tela, ali i organizma u celini.

Kineziterapija se sprovodi individualno, u zavisnosti od opšteg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem), kao i psihičke spremnosti i motivacije, zanimanja pacijenta, zainteresovanosti za sport…

Terapijski EFEKTI kineziterapije su: povećanje obima pokretljivosti u zglobovima, povećanje mišićne snage i elastičnosti, poboljšanje koordinacije i ravnoteže, korekcija položaja tela i deformiteta, smanjenje bola, kao i poboljšanje funkcije disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje, a najvažniji CILJ je stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti.

KADA SE PRIMENJUJE?

Kineziterapija se primenjuje kako u različitim fazama lečenja najrazličitijih poremećaja, tako i kada želimo da preveniramo probleme koštano-mišićnog sistema. Kineziterapija je obavezan, a uglavnom i najvažniji deo rehabilitacije:

– ortopedskih bolesnika (nakon povreda – posebno sportskih, operacija…),
– reumatoloških bolesnika,
– neuroloških bolesnika (nakon moždanog udara, kod postojanja demijelinizacionih, degenerativnih, zapaljenskih ili naslednih bolesti),
– kardiovaskularnih bolesti,
– plućnih bolesti,
– deformiteta kod dece (urođenih ili stečenih).

Ukratko, retka su stanja u medicini kada se kineziterapija ne primenjuje.

KAKO SE PRIMENJUJE?

U našoj ambulanti kineziterapija se sprovodi INDIVIDUALNO, što znači da se za svakog pacijenta osmišljava poseban program vežbi u zavisnosti od njegovih potreba ili problema. Vežba se uz pomoć ili nadzor kvalifikovanog fizioterapeuta. Programi vežbi se sprovode u svim životnim dobima, kako kod dece tako i kod odraslih. Sa nama možete vežbati i ako ste potpuno zdravi, ali Vam je potreban kontrolisan oblik rekreacije.

MULLIGAN

Mulligan koncept predstavlja manuelnu terapijsku tehniku koja integriše mobilizaciju sa pokretom, a osmislio ju je Brajan Muligan sedamdesetih godina XX veka. On je zaključio da povrede i istegnuća mogu biti rezultat manje promene položaja struktura zgloba, koja kao takva uzrokuje smanjenu pokretljivost, a neretko i bolnu osetljivost zgloba. Jednostavno i efikasno rešenje podrazumeva primenu bezbolnih repozicionih tehnika da bi se zglob obezbolio, kao i da bi mu se vratila funkcija.

Ovom terapijskom tehnikom mogu se tretirati svi zglobovi, kako periferni, tako, naravno, i ceo kičmeni stub. Glavni temelj koncepta spinalnog tretmana su pasivna oscilatorna mobilizacija i asistirana mobilizacija sa aktivnim pokretom. Takođe, ove tehnike dozvoljavaju terapeutu da brzo proceni da li su indikovane i da li će postati sastavni deo tretmana.

KADA SE PRIMENJUJE?

Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa drugim modalitetima fizikalne terapije tokom lečenja akutnih ali i hroničnih bolnih stanja kod pacijenata svih uzrasta, koji su sposobni da adekvatno komuniciraju i sarađuju. Najčešće se koristi kod cervikalnih i lumbalnih bolnih sindroma različitih uzroka, ali i kod lečenja povreda (uganuća skočnog zloba, kolena, lezija meniskusa i sl.), hroničnih iritacija tetiva, mišića i njihovih pripoja, glavobolje itd.

KAKO SE PRIMENJUJE?

Mulligan manuelna terapija se primenjuje u stojećem, sedećem ili ležećem položaju pacijenta. Terapeut primenjuje mobilizaciju koju kombinuje sa aktivnim ili pasivnim fiziološkim pokretom. Primena ove tehnike, kada je indikovana i kada se pravilno izvodi, jeste bezbolna, a može dovesti do trenutnog poboljšanja.