Fizikalni tretmani

Fizikalna terapija je metoda fizikalne medicine i zasnovana je na upotrebi različitih oblika energije. Koristi se kod prevencije raznih hroničnih oboljenja, traumatskih povreda i akutnih bolesti, lečenja sportskih povreda i kao vid estetskog tretmana. U ambulanti Fizijatrik i Estetik, korišćenjem najsavremenijih uređaja vodećih svetskih proizvođača, postižemo najbolje rezultate u najkraćem mogućem roku.

 • Elektroterapija

  Elektroterapija

  Posebna medicinska disciplina koja se zasniva na primeni fizičkih agensa ili faktora u cilju lečenja i rehabilitacije povređenih i obolelih

  Elektroterapija
 • Ultrazvuk

  Ultrazvuk

  Ultrazvučna energija se u medicini, osim u dijagnostičke svrhe, koristi i u cilju lečenja.

  Ultrazvuk
 • Laseroterapija

  Laseroterapija

  U fizikalnoj medicini se duži niz godina primenjuju laseri niske snage.

  Laseroterapija
 • Tecar

  Tecar

  Tecar terapija zasniva se na primeni radiofrekventnih strujnih talasa koji uzrokuju toplotnu reakciju u tkivima.

  Tecar
 • Bemer

  Bemer

  Bemer terapija svojim elektromagnetnim svojstvima utiče na MIKROCIRKULACIJU, poboljšava njen rad bioritmičkim širenjem i skupljanjem i najmanjih krvnih sudova.

  Bemer
 • Presoterapija

  Presoterapija

  Presoterapija je bezbolna, neinvazivna terapija koja omogućava detoksikaciju organizma stimulišući limfnu drenažu primenom adekvatnog, umerenog pritiska na gornje ili donje ekstremitete.

  Presoterapija
 • Shock Wave

  Shock Wave

  Shock wave je dinamični zvučni talas koji nosi akustičnu energiju do mesta bola i podstiče oporavak tkiva.

  Shock Wave
 • Miha EMS trening

  Miha EMS trening

  Miha Bodytec je poslednja generacija EMS uređaja napravljena po nemačkoj tehnologiji.

  Miha EMS trening
 • Trakcija

  Trakcija

  DTS – spinalna dekompresiona terapija (trakcija) je vrsta mehanoterapije koja se u našoj ambulanti koristi za lečenje bolnih sindroma vratne i lumbalne kičme.

  Trakcija
 • Hidroterapija

  Hidroterapija

  Hidroterapija uopšte podrazumeva korišćenje VODE u svrhu lečenja, a zbog svoje dostupnosti i blagotvornosti, primenjivala se i u najstarijim civilizacijama.

  Hidroterapija
 • Kineziotejping

  Kineziotejping

  Neuromuskularni kineziotejping je metoda kojom možemo izazvati kožnu stimulaciju pružajući podršku mišićima i prateći pokrete tela, a sve u cilju efekta samoizlečenja.

  Kineziotejping
 • Kineziterapija

  Kineziterapija

  Šta je kineziterapija? Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi proučavanjem i primenom pokreta pojedinih delova ili celog tela u svrhe lečenja ili prevencije. Glavni cilj kineziterapije ...

  Kineziterapija
 • Manuelna terapija

  Manuelna terapija

  Mulligan koncept predstavlja manuelnu terapijsku tehniku koja integriše mobilizaciju sa pokretom, a osmislio ju je Brajan Muligan sedamdesetih godina XX veka.

  Manuelna terapija
 • Hilt laser

  Hilt laser

  Cilj terapije laserom visokog intenziteta je da deluje na procese u koštano-mišićnom sistemu koji dovode do akutnih ili hroničnih bolnih stanja.

  Hilt laser