Upoznajte naš fizioterapeutski tim - Fizijatrik i Estetik Fizioterapeut Tim Beograd
Add more content here...

Naš Tim

Miloš Paunović

Strukovni fizioterapeut & sertifikovani Mulligan fizioterapeut

Završio je srednju medicinsku školu u Nišu 2005. godine, odsek fizioterapeutski tehničar. Diplomirao je na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji kao viši fizioterapeut, a kasnije i kao strukovni fizioterapeut. Završio je dve postdiplomske edukacije iz oblasti kinesio taping traka i manuelne terapije Mulligan concept, jednu od najsigurnijih i najefektivnijih tehnika za nameštanje zglobova, i to od strane najpriznatijih stručnjaka iz ove oblasti.
U svojoj desetogodišnjoj praksi Miloš Paunović je sedam godina radio na Vojnomedicinskoj akademiji, na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, gde je radio kako sa ležećim bolesnicima u ranoj rehabilitaciji, tako i sa pacijentima koji su fizikalnu terapiju sprovodili ambulantno. U toku rada na VMA usavršavao se za rehabilitaciju ramenog zgloba u trajanju od dve godine. Aktivno je učestvovao u izradi i pripremi brojnih stručnih seminara u okviru same Klinike, kao i u pripremi nastave za kadete Medicinskog fakulteta. Aktivno je učestvovao na Univerzijadi 2009. godine i na Međunarodnom turniru u rvanju 2009. godine kao deo medicinskog tima VMA. Poseduje iskustvo i smisao za rad sa decom, gde dolazi do izražaja njegova kreativnost i strpljenje.
Povremeno je bio angažovan kao fizioterapeut na sportskim manifestacijama koje su organizovali Savez sportova Zemun i džudo klub „Rakovica“. Poseduje licencu za rad u Srbiji. Član je Komore medicinskih radnika Srbije od 2010. godine i Društva fizioterapeuta Srbije.

Natalija Marković

Strukovni fizioterapeut

Rođena je u Beogradu 1992. godine. Završila je srednju Farmaceutsko-fizioterapeutsku školu na Zvezdari, dva odseka: maser-ogled i fizioterapeutski tehničar-ogled. Diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu kao strukovni fizioterapeut. Pripravnički staž završila je u Domu zdravlja Zvezdara. Radila je u Centru za oblikovanje tela. Natalija ima iskustva u sprovođenju funkcionalnih treninga. Ima iskustvo i u rehabilitaciji pacijenata u privatnoj praksi. Ima znacajno iskustvo u rehabilitaciji ortopedskih i neuroloskih pacijenata u privatnoj praksi.

Oblasti interesovanja u okviru struke su joj: rad sa reumatološkim pacijentima, rad sa decom, rad sa sportistima, rad sa neurološkim pacijentima, manuelne tehnike-masaža.
Natalija govori engleski jezik.

VericaBoljevic

Verica Boljević

Strukovni fizioterapeut

Rodjena 1969. godine u Beloj Crkvi. Završila srednju medicinsku školu u Beogradu, usmerenja pedijatrijska sestra. Diplomirala na Višoj medicinskoj školi strukovnih studija u Beogradu kao Viši fizioterapeut (1994), a kasnije i kao strukovni fizioterapeut na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, gde stiče zvanje strukovni fizioterapeut. Ima više od dvadeset godina iskustva u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji ambulantnih pacijenata . Tokom svog radnog iskustva pohađala je stručne seminare i kongrese, kao i dodatne edukacije. Usavršavala se u oblastima miofascijalne tehnike i masaže. Edukovana za aplikaciju kineziotejpinga. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa „shock wave“ terapijom. Višegodišnje iskustvo u primeni grupne kineziterapije kod pacijenata sa osteoporozom.  Član je DFS i Komore zdravstvenih radnika Srbije od 2008 godine. Veruje u to da se sa učenjem nikada ne prestaje i teži daljem usavršavanju znanja.

VericaBoljevic

Milan Subošić

Strukovni fizioterapeut

Rođen u Beogradu 1992. godine, gde je završio srednju medicinsku školu „Beograd“. Diplomirao je na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, smer strukovni fizioterapeut. Pripravnički staž je završio u IOHB „Banjica“ i institutu za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotovic“ Nakon završenog pripravnickog staža, ostaje da radi na IOHB „Banjica“ kao volonter narednih 6 meseci gde radi sa pacijentima u ranoj rehabilitaciji, kao i sa pacijentima u dnevnoj bolnici. Nakon toga, radi u privatnoj ordinaciji u Beogradu,gde dodatno stiče iskustvo u radu sa reumatoloskim pacijentima, posttraumatskoj rehabilitaciji, kao i u vezbama opšte kondicije kod zdravih osoba. Edukovan u sferi manuelne terapije pod nazivom“ Mulligan concept“ kao i specijalizovane kineziterapijske metode “ PNF „- proprioceptivne neuromuskularne facilitacije. Član je Komore zdravstvenih radnika Srbije. Od stranih jezika, tečno se služi engleskim jezikom, a ima i osnovno poznavanje francuskog.

VericaBoljevic

Sandra Brandalik

Strukovni fizioterapeut

Sandra Brandalik rođena je 1984.god u Kninu (Hrvatska). Završila IX beogradsku gimnaziju u Beogradu. Diplomirala je na Visoj medicinskoj skoli u Beogradu kao Visi fizioterapeut.Pripravnicki staž je završila u domu zdravlja Šilerova,Zemun.Radom u privatnoj ordinaciji dodatno stice iskustva u radu sa pacijentima koji su na posttraumatskoj rehabilitaciji. Sandra ima iskustvo u sprovodjenju funkcionalnih treninga i usavršavala se u oblastima masaže(relaks,terapijska,maderoterapija).Oblasti interesovanja u okviru struke su joj rad sa decom,rad sa reumatološkim i neuroloskim pacijentima.Tečno se služi engleskim jezikom.

VericaBoljevic

Jovana Erkić

Strukovni fizioterapeut

Jovana Erkić rođena je 1988. godine u Zvorniku (Bosna i Hercegovina). Završila je srednju školu „Vuk Karadžić“ Ljubovija, izdvojeno odjeljenje u Malom Zvorniku. Tokom 2010. godine uspešno je završila studije na Višoj medicinskoj školi u Beogradu. Za vreme studija bila je angažovana u rehabilitacijskom centru u Zvorniku 2009. godine, kao i u Institutu za cerebralnu paralizu u Beogradu 2010. Praksu je obavila 2011. godine u Kliničkom centru Srbije na odljenjima za traumatologiju, neurologiju, pulmologiju i hirurgiju. Od 2018. godine najviše je angažirana u radu sa pacijentima sa hroničnim degenerativnim procesima kao zaposlenica Dz „Dr Milutin Ivković“. Završila je specijalističke studije na Medicinskom fakultetu  u Beogradu 2019. godine i stekla zvanje specijalnog profesionalnog fizioterapeuta.