Miloš Paunović

Miloš Paunović

Osnivač i direktor centra

Strukovni fizioterapeut & sertifikovani Mulligan fizioterapeut

U centru Fizijatrik I Estetik obavlja:

Obavlja fizioterapeutske preglede, planira, vodi i kontroliše primenu fizikalneterapije i rehabilitacije, aktivno učestvuje u radu sa pacijentima / klijentima I temeljno obavlja poslove menadžera klinike.

Radno mesto / Radno iskustvo

  • 2015- I dalje Fizijatrik I estetik, osnivač I dirktor centra
  • 2009-2015 strukovni fizioterapeut na klinici za Fizikalnu medicine I rehabilitacijuVMA
  • 2008-2009 Obavio pripravnički staž – Klinika za fizikalnu medicine I rehabilitacijuVMA

Obrazovanje

Završio je srednju medicinsku školu u Nišu 2005. godine, odsek fizioterapeutskitehničar. Diplomirao je na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji kao višifizioterapeut, a kasnije i kao strukovni fizioterapeut. Završio je dve postdiplomske edukacije iz oblasti kinesio taping traka i manuelne terapije Mulligan concept, jednu od najsigurnijih i najefektivnijih tehnika za nameštanje zglobova, i to od strane najpriznatijih stručnjaka iz ove oblasti.

Publikacije

Aktivno je učestvovao u izradi i pripremi brojnih stručnih seminara u okviru same Klinike VMA, kao i u pripremi nastave za kadete Medicinskog fakulteta Vojno medicinske akademije

Profesionalna članstva

Član je Komore medicinskih radnika Srbije od 2010. godine i Društva fizioterapeuta Srbije.

Stručne aktivnosti

U toku rada na VMA usavršavao se za rehabilitaciju ramenog zgloba u trajanju od dve godine

Aktivno je učestvovao na Univerzijadi 2009. godine i na Međunarodnom turniru u rvanju 2009. godine kao deo medicinskog tima VMA.

Povremeno je bio angažovan kao fizioterapeut na sportskim manifestacijamakoje su organizovali Savez sportova Zemun i džudo klub „Rakovica“.

Posebna sfera interesovanja

Manuelna terapija, kineziotejping, lečenje diskus hernija, dijagnostika i lečenje zgloba ramena.

Poseduje iskustvo i smisao za rad sa decom, gde dolazi do izražaja njegovakreativnost i strpljenje.

track