Aleksandra Nikolić

Aleksandra Nikolić

Strukovni fizioterapeut & Schroth terapeut

U centru Fizijatrik I Estetik obavlja:

Sprovodi elektroterapiju, kineziterapiju individualne vežbe sa decom i saodraslima, vežbe za deformitete kičmenog stuba,posture, kao i razne vrste masaža.

Radno mesto / Radno iskustvo

  • 2022- I dalje Fizijatrik I estetik,strukovni fizioterapeut.
  • 2019-2021 strukovni fizioterapeut u Blue tree clinics u UAE, Dubai.
  • 2015-2018 strukovni fizioterapeut u Skolioza centru u Beogradu.
  • 2014-2014 Obavila pripravnički staž – Institut za ortopediju Banjica i klinika zarehabilitaciju dr Miroslav Zotovic.

Obrazovanje

Završio je srednju medicinsku školu u Gnjilanu 2008. godine, odsek pedijatrijskasestra/ tehničar. Diplomirala je na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji kaostrukovni fizioterapeut. Završila je ISST Schroth metodu za ispravljanje deformiteta kičme.

Publikacije

Poseduje sertifikate više seminara iz oblasti fizikalne medicine kao sto su:

  • Current concept in Foot and Ankle pathologies.
  • Ultrasoun assessment of tendons and bursae at up and running medical centre.
  • Kao i sertifikat ucestvovanja na 7th Emirates physiotherapy conference.

Profesionalna članstva

Član je Komore medicinskih radnika Srbije od 2019. Godine.

Stručne aktivnosti

Aktivno je učestvovala na Univerzijadi 2009. godine kao volonter iz oblastimedical care.

Posebna sfera interesovanja

Kineziterapija, prevencija i korigovanje deformiteta, loše posture kod dece i odraslih, povrede i patologije ramena, lumbalni i cervikalni sindromi. Preferira individualni rad sa pacijentima kako bi se maksimalno posvetila svakom slučaju u cilju postizanja što boljih rezultata.

track