Sandra Brandalik

Sandra Brandalik

Strukovni fizioterapeut

Sandra Brandalik rođena je 1984.god u Kninu (Hrvatska). Završila IX beogradsku gimnaziju u Beogradu. Diplomirala je na Visoj medicinskoj skoli u Beogradu kao Visi fizioterapeut.Pripravnicki staž je završila u domu zdravlja Šilerova,Zemun.

Radom u privatnoj ordinaciji dodatno stice iskustva u radu sa pacijentima koji su na posttraumatskoj rehabilitaciji. Sandra ima iskustvo u sprovodjenju funkcionalnih treninga i usavršavala se u oblastima masaže(relaks,terapijska,maderoterapija).

Oblasti interesovanja u okviru struke su joj rad sa decom,rad sa reumatološkim i neuroloskim pacijentima.Tečno se služi engleskim jezikom.

track