Verica Boljević

Verica Boljević

Strukovni fizioterapeut

Rodjena 1969. godine u Beloj Crkvi. Završila srednju medicinsku školu u Beogradu, usmerenja pedijatrijska sestra.

Diplomirala na Višoj medicinskoj školi strukovnih studija u Beogradu kao Viši fizioterapeut (1994), a kasnije i kao strukovni fizioterapeut na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, gde stiče zvanje strukovni fizioterapeut. Ima više od dvadeset godina iskustva u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji ambulantnih pacijenata .

Tokom svog radnog iskustva pohađala je stručne seminare i kongrese, kao i dodatne edukacije. Usavršavala se u oblastima miofascijalne tehnike i masaže. Edukovana za aplikaciju kineziotejpinga. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa „shock wave“ terapijom.

Višegodišnje iskustvo u primeni grupne kineziterapije kod pacijenata sa osteoporozom. Član je DFS i Komore zdravstvenih radnika Srbije od 2008 godine. Veruje u to da se sa učenjem nikada ne prestaje i teži daljem usavršavanju znanja.

track