Mirko Bajić

Mirko Bajić

Strukovni fizioterapeut

U centru Fizijatrik I Estetik obavlja:

  • Obavlja različite fizikalne i kineziterapijske procedure.
  • Planira i sprovodi individualne i grupne treninge.

Radno mesto / Radno iskustvo

  • 2018-2022- Ambulanta za rehabitaciju Fizio Vračar- strukovni fizioterapeut

  • 2022-2023- Ordinacija za rehabilitaciju Drugi korak- strukovni fizioterapeut

  • 2023- do danas ambulanta za rehabilitaciju "Fizijatrik i estetik" -strukovni fizioterapeut i personalni trener

Obrazovanje

Rođen 1993. u Beogradu. Završio gimnaziju u Staroj Pazovi.

Diplomirao na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu sa stečenim zvanjem strukovnog fizioterapeuta.

Posvećen sportu i sportskim povredama i rehabilitaciji istih.

Profesionalna članstva

Postaje član Komore medicinskih radnika Srbije od 2023. godine i Društva fizioterapeuta Srbije.

Stručne aktivnosti

U toku rada u Fizio centru usavršavao se za rehabilitaciju zgloba kuka i kolena, kao i za oporavak pacijenata sa lumbalni sindromom i bolom u ledjima.

Radio kao fizioterapeut na nekoliko sportskih događaja kao što su Beogradski maraton i triatlon.

Posebna sfera interesovanja

Oblasti interesovanja u okviru struke su mu rad sa ortopedskim pacijentima,sportistima, decom i koncipiranjem funkcionalnih treninga.

track