Antistres terapija: Fizijatrik i Estetik Centar
Add more content here...

ANTISTRES

Terapija protiv stresa – antistres program

Medicinska definicija stresa naglašava da je stres prirodna pojava koja se događa pri pokušaju organizma da se prilagodi nekoj životnoj nevolji, životnom izazovu, događaju ili situaciji. U tom smislu, stres je svaka neprilagođena, loša reakcija organizma koja nastaje kao rezultat pokušaja prilagođavanja organizma na neki iznenadni, neprijatni uticaj.

Nastaje kao posledica niza štetnih faktora koji mogu biti spoljašnji (velike životne promene, posao, loše raspoloženje, međuljudski odnosi, finansijski problem itd.) i unutrašnji (bolest, hronična briga, pesimizam, nerealna očekivanja, perfekcionizam).

Negativne posledice stresa 

  • bolovi u mišićima rameno-lopatičnog pojasa 
  • bolovi u zglobovima
  • posturalne deformacije
  • depresija (loše raspolozenje)
  • grčevi i napetost u mišićima, stres

U borbi protiv stresa neophodno je uspostaviti psihofizičku ravnotežu. Da bismo to postigli, potrebno je voditi računa o zdravstvenom stanju, a znamo da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja.  S tim u vezi potrebno je voditi zdrav način života, kontrolisati stres disanjem, mišićnom relaksacijom, treningom. Izuzetno je važna korekcija uzroka stresa i sposobnost za suočavanje sa stresom.

Evaluacija (procena) stresnog stanja

Antistres program

Antistres program predstavlja primenu manuelnih i aparaturih tehnika u cilju smanjenja napetosti i relaksacije. Veoma je bitno otkriti uzrok nastanka stresa i stresne situacije i propratne posledice. Pregled strukovnog fizioterapeuta uz kompletnu anamnezu predstavlja način na koji dolazimo do zaključka o nastanku i posledicama stresa.

Plan i program antistres terapije: 

Nakon toga određuje se detaljan plan i program antistres terapije, koja se sastoji od više aparaturnih i manuelnih procedura. Program je individualan i zavisi od želja i mogućnosti klijenta.

Primenom hidromasaže i vrtložne kupke utičemo na opštu relaksaciju organizma, što dovodi do opuštanja mišića celog tela, sm

Terapija protiv stresa - antistres program

Veoma je česta pojava napetosti mišića rameno-lopatičnog pojasa kao posledica stresa, i jedan od najefikasnijih načina u prevenciji/lečenju predstavlja primena antistres masaze. Dejstvo relax ili terapeutske masaže primetno je već nakon prvog tretmana.

Takođe, praktikovanje vežbi jačanja i istezanja mišića, u kombinaciji sa određenim tehnikama disanja pokazalo se efikasnim u otklanjanju tegoba nastalim stresom. Ovi programi se određuju individualno, u zavisnosti od mogućnosti osobe.