Bol u ramenu - Rešenja i razlozi - Fizijatrik i Estetik centar
Add more content here...

BOL U RAMENU

Rameni zglob predstavlja jedan od najkompleksnijih i najpokretljivijih zglobova u ljudskom telu, pa je samim tim veoma podložan raznim povredama i bolnim stanjima. Povrede i bolove u ramenu i nadlaktici možemo razvrstati u više kategorija.

Bol u ramenu u zavisnosti od faze povrede:

 • akutna faza,
 • subakutna faza,
 • hronična faza.

Bol u ramenu u zavisnosti od strukture povrede

 • akutna faza,
 • subakutna faza,
 • hronična faza.

S obzirom na učestalo korišćenje ramenog zgloba u svakodnevim aktivnostima, dolazi do pojave bolnih tačaka u mišićima i promena u samom ramenom zglobu, kao i bolova u ruci iznad lakta. Jedno od najčešćih bolnih stanja ramena predstavlja plivačko ili bacačko rame, koje u osnovi počinje od prekomerne upotrebe mišića ramena određenim pokretom.

Najčešće povrede zgloba i pojave bola u ramena su:

 • burzitis,
 • tendinitis,
 • rupture tetiva (m. biceps brachii, m. supraspinatus, rotatorna manžetna ramena),
 • entenzitis,
 • luksacije i subluksacije zgloba ramena,
 • smrznuto rame (bol u ramenu i lopatici),
 • shoulder impingement syndrome (bol u ramenu pri podizanju ruke),
 • plivačko ili bacačko rame,
 • artroze,
 • dislokacije ramenog zgloba,
 • prelomi.

 

Procedura pri dijagnostikovanju bolova u ramenu

Evaluacija (procena) stanja

Individualan pregled koji vrši lekar i strukovni fizioterapeut sa ciljem utvrđivanja nastanka bolova u ramenu. Primenom specijalizovanih autorskih testova za dijagnostikovanje uz antropometrijska merenja (obim pokreta, obim ekstremiteta, MMT) utvrđuje se uzrok nastanka bola u ramenu. Cilj procene stanja jeste utvrđivanje medicinske i fizioterapeutske dijagnoze.

Fizioterapeutska dijagnoza predstavlja temeljan izveštaj specijaliste strukovnog fizioterapeuta uz detaljan opis utvrđen prethodnom evaluacijom stanja.

Nakon utvrđivanja određene dijagnoze, određuje se individualni plan i program rehabilitacije u zavisnosti od tipa i stepena povrede. Primenom aparaturnih tehnika u kombinaciji sa manuelnim tehnikama vrši se sveobuhvatna rehabilitacija u cilju postizanja maksimalnog efekta lečenja bola u ramenu.

Plan i program rehabilitacije

Svaka povreda ili bolno stanje tretira se individualno. U zavisnosti od vremena i načina nastanka bola u ramenu, razlikuje se plan i program lečenja.

U akutnoj fazi, kada je prisutan bol i otok, primenjuje se širok spektar aparaturnih tehnika kao što su Hilt laser, interferentne struje, tens i tecar aparat. Specifično dizajnirana antibol terapija primenom ovih aparata pokazala se veoma efikasna u otklanjanju bola u ramena kod akutnih stanja.

Bol u ramenu i nadlaktici
bolno rame
U subakutnoj i hroničnoj fazi, kada bol u ramenu nije toliko prisutan, ali postoji funkcionalni poremećaj zgloba ramena, primaran cilj terapije je ponovno vraćanje funkcionalnosti zgloba primenom različitih manuelnih metoda uz kineziterapiju (vežbe za bolno rame) i terapije shock wave aparatom. Shockwave terapija predstavlja najefikasniji metod u otklanjanju kalcifikata koji predstavljaju glavni problem kod hroničnog bola u ramenu.

Jedna od značajnijih manuelnih metoda u rešavanju bola u ramenu jeste Mulligan concept koji se primenjuje samostalno, a često u kombinaciji sa kineziotejpom, neuromuskularnim kineziotejpom, a koji izvodi naš sertifikovani strukovni fizioterapeut.