De Quarvainov sindrom: Bol ručnog zgloba
Add more content here...

De Quarvainov sindrom karakteriše skup simptoma u predelu ručnog zgloba i baze palca. Fiziološke promene u tetivama koje pokreću palac (tetive extensor policis brevis i abductor policis longus) dovode do zapaljenskog procesa i time nastaje bolno stanje sa ograničenim obimom pokreta. Najčešći uzrok ovog oboljenja predstavljaju učestale aktivnosti u kojima dolazi do prekomerne upotrebe mišića palca. Pacijenti kod kojih se ovo bolno stanje najčešće javlja bave se medicinom (stomatologija, hirurgija), zanatima (automehaničari, vodoinstalateri). Anatomski gledano, dolazi do zadebljanja ovojnice tetive palca koja utiče na samu pokretljivost prsta i šake.

Klinička slika

Palpatorna bolna osetljivost u predelu korena palca, uz prisustvo otoka i ograničene pokretljivosti. Bol se javlja i prilikom određenih pokreta: fleksije, ekstenzije, abdukcije i cirkumdukcije (kruženje), što u velikoj meri otežava aktivnosti u svakodnevnom životu.

Lečenje

Rehabilitacija zavisi od faze bolesti u kojoj se pacijent nalazi. U akutnoj fazi izražen je jak bol u večernjim satima koji je praćen otokom i crvenilom kože. Da bi se zaustavio dalji napredak, nepohodna je primena fizikalnih agenasa sa ciljem smanjenja simptoma. Primenom Bemer aparata u kombinaciji sa laserom visokog intenziteta (Hilt), kao i drugim procedurama fizikalne terapije, dolazi do poboljšanja mikrocirkulacije lokalno i deluje antiinflamatorno, što dovodi do smanjenja bola i oporavka.

Često se dešava da ovakav problem postane hroničan i otporan na fizikalnu terapiju i tada koristimo tertman manuelnom terapijom Mulligan-concept, PRP, koji upravo u ovoj fazi daje izvanredne rezultate.

Nakon završenih fizikalnih procedura potrebno je vratiti funkciju prsta i šake, a to postižemo primenom kineziterapije uz stručan nadzor našeg tima.

Miloš Radosavljević
Strukovni fizioterapeut