Ultrazvuk - Fizijatrik & Estetik
Add more content here...

Ultrazvuk

Ultrazvučna energija se u medicini, osim u dijagnostičke svrhe, koristi i u cilju lečenja. 

Šta je Ultrazvučna terapija?


Ultrazvučna energija se u medicini, osim u dijagnostičke svrhe, koristi i u cilju lečenja. U fizikalnoj medicini najčešće se koriste frekvencije od 1 MHz ili 3MHz, kontinuirani ili impulsni režim u različitim ciklusima. Terapija ultrazvukom je klasifikovana kao mehaničko-termička terapija s obzirom na složeni efekat koji se dobija. U zavisnosti od parametara (forme impulsa, trajanja impulsa, pauze, frekvencije, jačine) možete se usredsrediti na postizanje termičkog efekta (porast temperature i refleksija o prepreke na tkivo, kao što su kosti i zglobovi) ili na mikromasažu tretiranog segmenta tkiva.

  KADA SE PRIMENJUJE ULTRAZVUK U TERAPIJI?

  Ultrazvuk se u fizikalnoj medicini upotrebljava onda kada treba da postignemo:

  • hiperemizaciju tkiva
  • ubrzanje metaboličkih funkcija i mikrocirkulacije
  • poboljšanje mehaničkih osobina vezivnog tkiva (vlakna kolagena)
  • ublažavanje bola
  • miorelaksaciju
  • ubrzanje procesa zarastanja
  • stimulaciju zarastanja koštanog tkiva

  KAKO SE PRIMENJUJE ULTRAZVUK U TERAPIJI?

  Pacijent se nalazi u udobnom, rasterećenom položaju, sedećem ili ležećem. S obzirom na to da se ultrazvuk slabo provodi putem vazduha, kao kontaktno sredstvo koristi se neutralni gel (a može i lekovito sredstvo u gel obliku) ili voda (subakvalni ultrazvuk koji se primenjuje kada lečimo određene delove tela). Sama primena terapije je bezbolna i prijatna, a traje obično do 5 minuta.