"Plivacko rame" - Impigement sindrom ramena
Add more content here...

Impigement sindrom ramena predstavlja bolni proces u ramenom zglobu koji nastaje kao posledica sudara mekotkivnih struktura sa koštanim tkivom. Ovaj sindrom je poznat i pod nazivom ’plivačko rame’ ili ’bacačko rame’. Uzrok nastanka ovog sindroma može biti različit i zavisi od tipa fizičke aktivnosti i načina povrede. Najčešći uzrok predstavlja prenaprezanje mišića ramena.

Anatomski gledano, dolazi do pritiska između mišića rotatorne manžetne ramena i korako-akromialnog luka. Uzrok tome su učestale i snažne aktivnosti s podignutom rukom. Prilikom takvih aktivnosti često dolazi do zadebljanja tetiva mišića ramena koje vrše pritisak na okolne strukture. Neretko dolazi i do upale burze što predstavlja dodatni problem.

Klinički znaci: bol tokom mirovanja, bol koji se pojačava kod aktivnosti ruke, ograničena pokretljivost, naročito unutrašnja rotacija i horizontalna adukcija.

Ono što je karakteristično kod osoba koje imaju impigement sindrom ramena jeste da se javlja bol prilikom podizanja ruke u stranu od 60 do 130 stepeni. U akutnoj fazi izražen je bol u večernjim satima.

Da bi došlo do potpunog izlečenja ramena potrebno je dijagnostikovati uzrok povrede na vreme i sprečiti progresiju povrede. Specijalističkim pregledom fizioterapeuta moguće je pravovremeno dijagnostikovati ovaj sindrom i započeti odgovarajuću terapiju. U početnoj fazi lečenja primenjuje se fizikalna terapija sa ciljem smanjenja upale, bola i otoka. Primenom lasera visokog inteziteta (HILT) dolazi do znatnog smanjenja simptoma bola nakon terapije. U kombinaciji sa ostalim procedurama terapije kao sto su tens i interferentne struje moguće je potpuno zaustaviti sve negativne procese u ramenom zglobu i vratiti njegovu potpunu funkciju i pokretljivost. Pored aparaturnih tehnika, veliku ulogu u rehabilitaciji zauzima primena specijalizovanih manuelnih tehnika, posebno Muligan tehnika i aplikovanje kinesiotejpinga, koje znatno doprinose poboljšanju obima pokreta i smanjenju bola istovremeno.

Miloš Paunović
strukovni fizioterapeut
licencirani Mulligan fizioterapeut