Osteonekroza
Add more content here...

Skafoidna kost je jedna od osam malih kostiju koje formiraju kosti na rukama ili karpalni deo zgloba.
Karpalne kosti raspoređene su u dva reda, jedan blizu podlaktice (proksimalni red) i drugi bliži prstima (distalni red). Skafoidna kost ima jedinstvenu ulogu jer povezuje obe kosti (proksimalne i distalne). Loš anatomski položaj, slaba cirkulacija krvi i mehanički stres čine ga podložnim oštećenjima. Iz tog razloga, fraktura prstiju je najčešće na tom mestu. Osteonekroza (avaskularna nekroza) jedna je od najčešćih komplikacija posle preloma skafoidne kosti.

Uzrok i simptomi

Stanje se javlja kada se menja oblik kostiju, potroši se hrskavica i zglobovi počinju da se dodiruju, što dovodi do zapaljenja (artritisa) i bola. Dolazi do zastoja krvotoka i do nekroze.
Studije pokazuju da se kod 10–15% ljudi sa prelomom proksimalne petine skafoidne kosti razvija osteonekroza. Obično se samo angažuju na proksimalnom delu. Iako se osteonekroza cele skafoidne kosti može videti kod početnih stanja aseptične nekroze (Preiserova bolest), osteonekroza distalnog dela skafoidne kosti nije česta.

Dijagnoza i lečenje

Slikanje magnetnom rezonancom (MRI) može otkriti osteonekrozu u početnoj fazi bolesti, dok se RTG pregledom i ultrazvukom može otkriti u kasnijoj fazi. U procesu lečenja preporučuje se spavanje, analgetici, kineziterapija, ali često i hirurška intervencija. Nakon hirurškog lečenja povreda, neophodno je početi sa vežbama za cirkulaciju koje se mogu sprovoditi tokom imobilizacije (3–6 nedelja), što je pre moguće. Ova pasivna racionalizacija sa postepenim uvođenjem aktivno potpomognutih i aktivnih vežbi pomaže da se osposobi atrofirana muskulatura i vrati normalna funkcija šake. Od fizikalne terapije sprovodi se elektroterapija (ifs, dds, tens…), ultrazvučna terapija, laser, magnetoterapija, kako bi se smanjio bol i ubrzala regeneracija tkiva.
U našem centru postoji terapija Bemer, koja, pored ostalih procedura, dovodi do poboljšanja u mikrocirkulaciji i do oporavka.

Miloš Paunović
strukovni fizioterapeut
licencirani Mulligan fizioterapeut