Elektroterapija - Fizijatrik i Estetik - Akcija
Add more content here...

Aparati za elektroterapiju u fizikalnoj terapiji

Modernim i potpuno kompjuteriziranim aparatima za fizikalnu terapiju – elektroterapiju omogućujemo precizno korišćenje terapijskog oblika za sva oboljenja koja dobro reaguju na ovakav nacin lecenja. 

Kod Hronicnih oboljenja, postoperativnom oporavku ili u sanaciji akutnih povreda elektroterapija se u pravilu kombinaciju sa celim nizom drugih fizioterapijskih tehnika, od masaže, lasera, ultrazvuka, pa sve do kineziterapije .

Terapijske struje(elektroterapija) koje se koriste u fizikalnoj terapiji sa kojima se mozete susresti kod nas su:

 • Dijadinamske struje

 • Galvanska struja

 • Eksponencijalna struja

 • Interferentne struje

 • Transkutana elektricna nervna stimulacija – TENS

 • Epir

 • Faradske struje

 • Neofaradske struje

 • asimetricni TENS

 • simetricni TENS

 • 2-polarne interferentne struje

 • 4-polarne interferentne struje

 • Vektor I isoplanar interferentne struje

 • Elektostimulacija

 • Sonoterapija

 • Laseroterapija

 

Dijadinamicne struje kod elektroterapije 

Dijadinamicne struje – su niskofrekventne impulsne jednosmerne struje koje je dizajnirao lekar Pijer Bernar pa se zovu i Bernarove struje. Njihovo dejstvo se sastoji u poboljšanju trofike tkiva, postižu aktivnu hiperemiju koja izaziva reapsorpciju edema. Deluju analgeticki tj. smanjuju bol.

– Indikacije: artroze, artritis, periartritis, epikondilitis, entezopatije, cervikalni i lumbalni sindrom, distorzije, distenzije, kontuzije, radikulopatije, neuralgije, itd.
– Kontraindikacije: krvarenje i sklonost ka krvarenju, maligni tumori, defekti kože, trudnoca, febrilnost, dekompenzacija srca i pluca, srcani pejsmejker, itd.

Galvanska struja u tertmanu elektroterapije

Galvanska struja – je jednosmerna konstantna struja i ne menja smer i jacinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava trofiku tkiva, smanjuje otok i zapaljenski proces.

– Indikacije: artroze, artritis, burzitis, tendinitis, periartritis, neuritis i neuralgije, entezopatije, distorzije i distenzije, cervikalni i lumbalni sindrom, reinoov sindrom, periferne pareze i paralize, itd.

– Kontraindikacije: krvarenje i sklonost ka krvarenju, maligni tumori, defekti kože, trudnoca, febrilnost, dekompenzacija srca i pluca, srcani pejsmejker, itd.

Eksponencijalna struja kod fizikalnog tretmana – elektroterapija

Eksponencijalna struja nalaze primenu kod perifernih mlitavosti kod terapija opstipacije kod vegetativnog nadrazivanja.

– Indikacija: jacanje misica , redukcija spazma misica, redukcija edema misica…

Interferentne struje u tretmanu elektroterapijom

Interferentne struje su naizmenicne sinusoidne struje niske modulacione frekvencije. Nastaju ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije i dizajnirao ih je fizicar Hans Nemek pa se zovu Nemekove struje. One poboljšavaju trofiku tkiva, pospešuju reapsorpciju edema i oslobadjaju vazoaktivne materije. Deluju analgeticki tj. smanjuju bol, poboljšavaju cirkulaciju krvi i limfe. Pospešuju osteogenezu pri prelomima kostiju i regeneraciju perifernih živaca.
– Indikacije: artroze, artritisi, periartritis, epikondilitis, entezopatije, neuralgije, cervikalni i lumbalni sindrom, distorzija, kontrakture i frakture, itd.
– Kontraindikacije: važe kao i za Galvansku struju.

TENS – Elektroterapija

Transkutana elektricna nervna stimulacija – TENS – je nacin lecenja simptoma bola draženjem senzitivnih nervnih završetaka. Koristi se za supresiju akutno hronicnog neurogenog bola, postoperativnog bola i bola kod malignih obolenja.

– Indikacije: artroze, artritisi, periartritis, epikondilitis, neuralgije, radikulopatije, distorzija, kontuzije, subluksacije, sportske povrede, itd.

– Kontraindikacije: trudnoca, ugraden srcani pejsmejker.

Elektrostimulacija – elektroterapija 

Elektrostimulacija je terapijska metoda koja za izazivanje mišićne kontrakcije koristi električne impulse različitog oblika, trajanja i inteziteta, zavisno od prirode oboljenja.

Elektrostimulacija se koristi u lečenju stanja perifernih oduzetosti mišića, koje nastaju oštećenjem nervnih puteva kada nije moguće izvesti aktivan pokret.

Ključni efekti elekrostimulacije su trening oduzetih mišića, očuvanje svih kvaliteta mišića i sprečavanje njihove atrofije, stimulacija regeneracije nervnih vlakana, ukoliko nije došlo do prekida nervnog stabla. Ukoliko je došlo do prekida nervog stabla elektrostimulacija se i ne vrši dok se kontinuitet ne obezbedi hiruškom intervencijom.

Elektrostimulacija se vrši toliko dugo dok se ne jave aktivni pokret i mišić dobije dovoljno snage da se lečenje nastavi kineziterapijom, mada se i ove dve terapijske procedure uvek i kombinuju.Takođe je dragocena i magnetna terapija koja svojim biostimulativnim efektime ubrzava regeneraciju živca.

Za orjentaciju o dužini elektrostimulacije služi saznanje da normalna regeneracija živca napreduje 1 milimetar dnevno, ako nije došlo do prekida kontinuiteta živca, ili ako je on hiruški obezbeđen. Put regeneracije je dužina od mesta povrede pa do ulaska u mišić, po pravilu negde na sredini mišićnog tela, pa je onda lako izračunati broj dana lečenja u najoptimalnijoj situaciji.

Za elektrostimulaciju je veoma važna apsolutna saradnja i motivacija pacijenta, koja po pravilu ne izostaje kada se vidi da je pokret paralizovanog dela ekstremiteta moguć.

Svakako je neophodno primenjivati i sve druge oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u cilju lečenja i prevencije veće invalidnosti.

U našoj Ambulanti elektroterapiju sprovodimo u prijatnom i udobnom ambijentu sto doprinosi potpunoj relaksaciji i poboljsanju efekta.

Miloš Paunović
strukovni fizioterapeut
licencirani Mulligan fizioterapeut