Karpalni tunel - ukočenost, trnjenje i bol - Fizijatrik i Estetik
Add more content here...

Sindrom karpalnog tunela je bolnost ruke uzrokovan pritiskom na središnji nerv dok prolazi kroz karpalni tunel zgloba. Simptomi uključuju ukočenost, trnjenje i bol (naročito noću). Sve što uzrokuje oticanje u zglobu može uzrokovati sindrom karpalnog tunela, uključujući ponavljajuće pokrete ruku, trudnoću i artritis.

Karpalni tunel štiti bitne strukture ručnog zgloba, kao što su srednji živac (medianus), krvne sudove i tetive koje prelaze na i iz Vaše šake. Dlan šake ima traku jakih ligamenata (fleksor retinakulum) dok je zadnji deo tunela zakrivljena skupina kostiju zgloba

Uzroci sindroma karpalnog tunela

Simptomi sindroma karpalnog tunela počinju kada pritisak u tunelu postane previsok. Ovo dovodi do toga da se srednji živac pritiska dok prolazi kroz mali tunel.

Porast pritiska karpalnog tunela se dešava kada se desi jedna od dve stvari:

  1. Prostor tunela se smanjuje, poput oticanja zgloba, npr. nakon traumatske povrede, delimične subluksacije karpalnih kostiju, frakture ili tenosinovitisa;
  2. Kada se sadržaj tunela (koji obuhvata srednji živac, krvne sudove i tetive) poveća.

Obe ove situacije povećavaju pritisak na nerv, dovodeći do simptoma karpalnog tunela.

Drugi uzroci sindroma karpalnog tunela

Često, srednji nerv se komprimira negde drugde duž njegovog puta – ne u karpalnom tunelu – i manifestuje simptome karpalnog tunela. Najčešće se kompresija dešava u vratu, ali se može pojaviti bilo gde duž nervne putanje dok putuje do šake. Ovo zarobljavanje predisponira živce da razviju simptome karpalnog tunela.

Kako se to dešava?

Zdravi nervi imaju zalihu tečnosti koja se naziva aksoplazma, koja obezbeđuje živcu hranljive materije. Normalno, pritisak od oko 70 mmHg pokreće ovaj fluid polako duž dužine nerva. Međutim, ako je živac blago zgnječen (npr. ispupčenim diskom vrata) onda je tok ovog fluida prekinut. Vaš živac će gladovati i vi ćete imati simptome karpalnog tunela.

Važno je da utvrdite mesto kompresije nerva. Mnogo je pacijenata tokom godina koji su imali operaciju karpalnog tunela bez ikakve koristi, jer su simptomi karpalnog tunela nastali od kompresije nerva negde drugde. Ovo stanje je poznato kao „sindrom dvostrukog lomljenja“.

Izvori potencijalne kompresije

Vaši simptomi mogu poticati iz drugog dela srednjeg živca. Ovaj izvor se često previđa i može Vas spasiti od neuspešne operacije.Fizioterapeut treba detaljno pregledati Vašu donju vratnu kičmu, posebno C6, C7, C8 i T1. Ovo je verzija „sindroma dvostrukog lomljenja“ i postoji povećana verovatnoća sindroma karpalnog tunela kod ovih pacijenata.

Abnormalna neurodinamika

Vaši nervi treba da slobodno putuju svojim putevima između kičme i prstiju. Svaka interferencija njihove pokretljivosti može izazvati simptome, npr. ožiljno tkivo, zategnuti mišići.

Hormonski faktori

Neuravnoteženost hormona može uzrokovati oticanje ruku i stopala, o čemu svedoči prevalencija stanja u srednjih godina ili trudnica.

Hvatanje, ponavljanje i mikrovibracija

Zanimanja povezana sa ponavljajućim aktivnostima fleksije zglobova (poput rada na računaru, masiranja) i vibracionim alatima imaju visoku učestalost sindroma karpalnog tunela.

Simptomi sindroma karpalnog tunela

Oboleli od karpalnog sindroma obično imaju sledeće simptome u ruci ili prstima:

  • bol
  • žmarci
  • ukočenost u noćnom pokretu sa savijanjem zgloba
  • osećaj gorenja
  • slabost ili grčeve
  • opaženo oticanje

Simptomi se obično pogoršavaju noću, a Vaš hvat će oslabiti kako napreduje stanje. Na kraju ćete primetiti atrofiju mišića ( pogotovo vidljivo oko palca) i gubitak funkcije ruke ili nespretnost.

Tresanje ručnog zgloba može privremeno ublažiti simptome.

Dijagnostikovanje sindroma karpalnog tunela

Fizioterapeut ili lekar će dijagnostikovati sindrom karpalnog tunela na osnovu Vaših simptoma. Oni koriste različite testove kao što su Falenov test, Tinelov test ili test kompresije zglobova / srednjeg nerva, koji pritiska karpalni tunel. Takođe je važno da temeljno pregledate zglobove donjeg dela vrata i gornjeg dela leđa, kao i mobilnost živčanog tkiva – neurodinamiku.

Lekar vas može uputi na proveru provodljivosti nerva da biste utvrdili da li su nervni impulsi usporeni kompresijom karpalnog tunela ili dalje uz ruku.

Ultrazvuk može otkriti uvećanje medijalnog nerva. Rendgenski snimci mogu identifikovati koegzistirajuće patologije.

Tretman sindroma karpalnog tunela

Odmor i edukacija pacijenata o problemu

Odmaranje od potencijalnih uzroka je važno. Bitno je pojasniti situaciju pacijentu i podići svest o tome koji simptomi i koje pozicije ili aktivnosti mogu izazvati sindrom karpalnog tunela.

Noćna udlaga

Noćna udlaga za ručni zglob korisna je za sprečavanje savijanja zgloba i stoga simptoma karpalnog tunela.

Fizioterapija

Fizioterapija je korisna za većinu obolelih od karpalnog tunela, naročito u blagim do umerenim slučajevima.

Vaš fizioterapeut će se fokusirati na mobilizaciju karpalnih kosti i istezanje fleksor retinakuluma za otvaranje karpalnog tunela, vežbe klizanja živaca i tetiva koje obezbeđuju potpuno nesmetano kretanje nerva, manipulativne tehnike oslobađanja kao i na vežbe držanja, finih motornih pokreta i razvijanja spretnosti ruku.

Pokazano je da ultrazvučna terapija pomaže kod sindroma karpalnog tunela, kao i da ciljana masaža smanjuje bol u karpalnom tunelu i pomaže obnavljanju snage stiska kod obolelih od ovog sindroma. TENS struja (transkutana električna stimulacija mišića) ublažava bol povezan sa sindromom karpalnog tunela.

Ergonomske korekcije

Ako je karpalni tunel izazvan na radnom mestu, onda bi ergonomska procena radnog mesta i radne prakse mogla biti korisna za sprečavanje ponavljanja. Možda će biti potrebna izmena aktivnosti.

Hirurške intervencije

Pre nego što preduzmete operaciju karpalnog tunela, važno je da ste proverili sve druge moguće izvore. Kao što je ranije pomenuto, rešenje sindroma karpalnog tunela posle operacije je često privremeno ili nepotpuno ako simptomi nastaju negde drugde. Kao opšte pravilo karpalna hirurgija će se normalno primeniti posle 6 do 12 meseci konzervativnog lečenja. Međutim, operacija se može razmotriti u roku od nekoliko meseci ako se neurološki simptomi brzo pogoršaju.

Čak i ako se oslobodite bola u karpalnom tunelu – bilo sa udlagama ili operacijom – to može biti samo privremeno rešenje, ako postoji druga lokacija na kojoj živac ima „sindrom dvostrukog lomljenja“. Očigledno, u ovim slučajevima, lečenje čitavog nervnog puta je izuzetno važno za ublažavanje simptoma.

Prognoza sindroma karpalnog tunela

Blaga do umerena oboljenja sindroma karpalnog tunela imaju povoljnu prognozu uz konzervativne tretmane. Najbolji rezultati se javljaju u prva tri meseca lečenja. Teži slučajevi, naročito oni sa atrofijom mišića, imaju veću verovatnoću da zahtevaju hirurško oslobađanje karpalnog tunela.

Hronični sindrom karpalnog tunela može izazvati neuralnu fibrozu, što dovodi do trajnog oštećenja nerva koje neće reagovati na konzervativno ili hirurško lečenje.

Ukoliko imate problem sa bolom karpalnog tunela, posetite nas, jer u našem centru na kvalitetan i efikasan način tretiramo ovaj problem upotrebom „Tekar“ aparata, „Hilt“ lasera,  „Bemer“ aparata , primenom Maligan (Mulligan) manipulativne manuelne tehnike, vežbama, masažom i kinezitejpingom. Pozovite nas i zakažite pregled, nakon čega će Vam biti prepisan odgovarajući fizikalni tretman. Rešite svoj zdravstveni problem, očekujemo Vas u centru „Fizijatrik i estetik„.